Page Nav

HIDE
FALSE
TRUE

Pages

latest

In Memoriam Bejczy Antalné - 1932-2020

Bejczy Antalné Mély fájdalommal és megrendüléssel értesültünk, hogy életének 88. évében elhunyt Bejczy Antalné, született Tóth Margit, D...

Bejczy Antalné
Mély fájdalommal és megrendüléssel értesültünk, hogy életének 88. évében elhunyt Bejczy Antalné, született Tóth Margit, Dr. Bejczy Antal fizikus, az Amerikai Űrkutatási Hivatal, a NASA Jet Propulsion Laboratory magyar származású vezető kutatója özvegye.

Bejczy Antal és Tóth Margit a budapesti Villamos Forgógépgyárban ismerkedett meg, mely kapcsolat egy életre szólt. Az 1956-os forradalom leverésére érkezett, Budapestre bevonuló Vörös Hadsereg megszállása, közvetlenül a november 4-ei események hatására jutott Bejczy Antal arra az elhatározásra, hogy elhagyja az országot. Útja Szombathelyen át Grazba vezetett, ahol beiratkozott az egyetemre, Margit ekkor nem mehetett vele, csak 1957. januárban követhette.

Bejczyt ambíciója, tehetsége és a kínálkozó alkalom azonban tovább hajtotta, útjuk rövid Ausztriai kitérőt követően Norvégiába vezetett, ahol ősszel megkezdte tanulmányait az Oslói Egyetem fizika mesterszakán. Margit 1957 augusztusában három hónapos ápolási gyakorlatot követően fizioterepautaként folytatott tanulmányokat és végzett négy év múlva.

1957 októberében az oslói katolikus templomban házasodtak össze a családtagok távollétében. A szülők képviseletében Antalt Zichy Nándor, a Norvég-Magyar Egyesület egyik vezetője, míg Margitot az Oslói Egyetem korábbi rektora, Dr. Dibrik Arup Seip vezette az oltárhoz.

Az ifjú férj 1960 és 1962 között az atomreaktorok szakértőjeként tanított kísérleti fizikát az Oslói Egyetemen, majd 1963-ban az alkalmazott fizika doktorává avatták. Négy amerikai egyetemre nyújtott be pályázatot, melynek eredményeképpen NATO/Fulbright-ösztöndíjat nyert el a California Institute of Technology-ra, melyre Margit is elkísérte. Azokkal a kontrollelméleti problémákkal foglalkozott, amelyeket Norvégiából vitt magával: optimalizálási és információelméleti kérdésekkel, illetve rendszerelmélettel. Ösztöndíját egy évre meghosszabbították, majd a végleges letelepedés mellett döntöttek.

Akkoriban kezdődött a Mars-leszállás programja, melyhez kapcsolódva Antal azt a feladatot kapta, hogy dolgozza ki annak elvét, hogy hogyan lehet leszállni a Marsra. A témakörhöz kapcsolódó, számításokkal alátámasztott értekezése eredményeként 1969-ben meghívták a Jet Propulsion Laboratory-ba. A hetvenes évek végén a Mars-program egy időre háttérbe szorult, Bejczy Antal az érzékelésre épített robotintelligencia programján kezdett dolgozni. Robotintelligenciával kapcsolatos eredményei felkeltették a Johnson Space Center érdeklődését, és megbízást kapott az űrkompon használatos robotkéz technológiájának kidolgozására. Kifejlesztette többek között az űrben alkalmazható robotok távirányítási technikáját is, elévülhetetlen érdemeket szerzett a telerobotikai rendszerek kifejlesztése terén.

Dr. Bejczy Antal 1969-től nyugdíjazásáig, 32 éven át dolgozott a Kármán Tódor alapította világhírű kaliforniai NASA Jet Propulsion Laboratory kutatójaként. Alapító elnöke volt a 350 ezer tagot számláló Institute of Electrical and Electronics Engineers keretén belül működő Robotics and Automation Society-nak. Hat szabadalmat és több mint 40 újítást köszönhetett az űrkutatás. Emellett 150 tudományos cikk szerzője, 10 szakmai könyv társszerzője, és több tucat tudományos konferencia előadója volt.

Margó, ahogy ismerősei nevezték ‒ fizioterepauta munkája mellett ‒ mindvégig támogatta és segítette férje tevékenységét. Számos alkalommal elkísérte hazai és külföldi útjára, ahol férje beszámolt kutatási eredményeiről. Egész életüket az az elhivatottság jellemezte, melynek középpontjában a szűkebb és tágabb környezet támogatása, a megszerzett ismeretek magas szintű átadása, a magyarságtudat erősítése, az erkölcsi értékek megőrzése és széleskörű képviselete állt. Bejczy Antal és Margó a Los Angeles-i társasági élet, de különösen a magyar közösség meghatározó személyiségei váltak.

Nem feledkeztek meg hazai szakmai kapcsolataikról sem. Bejczy professzor különböző szakmai körökben tartott ismeretterjesztő előadásokat saját kutatásairól, illetve a NASA új világűrbeli felfedezéseiről. A Család mecénás tevékenységének kiemelkedő példája Petőfi Sándor János vitéz című költeményének angol nyelvű kiadása. A „John the Valiant” címmel megjelent elbeszélő költemény igényes angol fordítását a nemrég elhunyt Dr. John Ridland, a Santa Barbar-i Egyetem tanára, költő, műfordító végezte közel tíz év alatt úgy, hogy nem beszélt magyarul. Nagylelkű adományaik között kiemelkedő szerepet tölt be a Besnyő Magyarok Nagyasszonya Plébánia-templom felújításának támogatása.

Dr. Bejczy Antalné, Margó öt évvel éltet túl szeretett férjét, Antit. Halálukkal pótolhatatlan veszteség érte a hazai és nemzetközi mérnöktársadalmat és telerobotikát, a Los Angeles-i magyar közösséget, barátait, szeretteit!

Emléküket szívünkben örökre megőrizzük! Nyugodj békében Kedves Margó!

Dr. Gáti József és Dr. Némethy Krisztina
Prof. Dr. Bejczy Antal életrajzának íróiMohai Emese beszélgetése az Emese Mohai Broadcast-on Bejczy Margóval a Kutató feleségek sorozatban:   1 megjegyzés

  1. Julius 25-én, Margó egyik szomszédja, Jim, rendezet egy kis összejövetelt Margó háza kertjében Margó szomszédjainak és Margó barátainak. Persze a COVID-19 miatt nagyon kevesen voltunk és persze mindenki maszkokat viseltek! Ott létem alatt kedves emlékek jutottak eszembe mint például szüleim emlékezései a Margó-Antal vidám “garden parti”-król és Apám egy támaszfal tervezése a Bejczy domboldalú kertjükbe. Nyugodj békében Kedves Margó! Felszeghy István

    VálaszTörlés