Page Nav

HIDE
FALSE
TRUE

Pages

latest

Felhívás! Álljunk ki a Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház politikai függetlenségéért és a vélemények szabadságáért!

Durva, rosszindulatú támadások érik a Magyar Ház vezetőségét! Közéleti szereplők névtelenül írt rosszindulatú, támadó levelekkel általába...

Durva, rosszindulatú támadások érik a Magyar Ház vezetőségét!


Közéleti szereplők névtelenül írt rosszindulatú, támadó levelekkel általában nem szoktak foglalkozni. Legtöbbször ezek a levelek a kukában, elfelejtve végzik. A közélet nem tulajdonít ezeknek a leveleknek jelentőséget, nem hívjuk fel rá a figyelmet, nem terheljük ezekkel a társadalom, a közösség figyelmét, egyszerűen csak nem foglalkozunk velük. 

Ez alól egyetlen kivétel lehet, ha a névtelen levél mögött politikai hatalom befolyásolási kísérlete látszik feltűnni. Nem azért csinálunk belőle ügyet, mert befolyásszerzéssel akarnánk vádolni a politikai hatalmat, hiszen lehet, hogy csak egy átlagos, hétköznapi állampolgár szeretné a véleményét ilyen módon megjeleníteni. Azért kell ezekből a névtelen levelekből ügyet csinálni, hogy lehetőséget kapjon az ügy hátterébe vélt politikai hatalom is a megszólalásra, az állásfoglalásra, az egyetértésre vagy elutasításra, az üggyel kapcsolatos vélemény közlésére. 

Ha a névtelen levéllel megszólított közéleti szereplők fontosnak tartják a névtelen levél nyilvánosságra hozatalát, ha úgy gondolják, hogy ennek súlya és jelentősége van, az érintett politikai hatalom állásfoglalása már nem opció. Már az állásfoglalás elmaradása is ugyanis a névtelen levélben megjelenő állítások támogatását jelenthetné. Az ügy jelentősége fontossá teszi az egyértelmű és nyilvános állásfoglalást.

Az Amerikai Magyar Hírlap Online, mint fóruma a közéleti gondolkodásnak, azért foglalkozik tehát egy névtelen levélből elindult üggyel, mert a megszólított közéleti szereplők fontosnak tartják, hogy az ügy nyilvánosságot kapjon, hogy a  magyar közösség állást foglalhasson, és azoknak a politikai szereplőknek, akiknek valós vagy csak látszólagos érintettsége lehet az ügy mögött nyilvánosan megszólalhassanak, nyilvános fórumon, aktívan megjeleníthessék a véleményüket.

Az Amerikai Magyar Hírlap Online ezúttal tehát közzé teszi a Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház vezetőségének címzett névtelen levelet és az ezzel kapcsolatos, a Ház elnökének állásfoglalását. Továbbá ez úton is biztosítjuk az érintett közéleti szereplőknek a nyilvános, és talán nem is szükségtelen állásfoglalásának a megjelenítését.

Következzen tehát az üggyel kapcsolatosan a Hírlaphoz eddig hivatalosan eljuttatott információk közzététele (a szerk.):Pereházy Miklósnak, a Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház elnökének levele:Tisztelt Barátaim,

Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház
A sokunkat foglalkoztató ügyben sokféle megközelítés érkezett az elmúlt napokban, immáron hetekben. A sokféle látószögből érkező biztatás éppen azt mutatja, akik vagyunk,
azt a sokféleséget, akik a Magyar Ház, s tágabb értelemben a Los Angeles-i
magyar közélet arculatát alkotják. A levelekből, - a súlyos szavakat alkalmazókból is -
az cseng ki, hogy a Magyar Ház kifejezetten fontos honfitársaink számára. Nem járnak be sokan a Házba, de az ottani  történések nagyonis fontosak a távolról odapillantóknak is.
Az Egyesült Magyar Ház mindenkié, így ott csak olyasmi történhet, ami mindenki számára egyaránt elfogadható.

Ehhez ad kiváló lehetőségeket, hogy a Ház az alapítók akaratából vallás és politikamentes. Az elmúlt közel három évtized alapvető változást hozott a kapcsolatok terén is. Széles skálában nyílt meg Hazánk képviseletével a négyévenként változó személyzettel érkező nagykövetségi és konzulátusi dolgozókkal a munka és baráti kapcsolat.

A kapcsolatrendszer a különböző politikai beállítottságú kormányok diplomáciai misszióinak képviseletében a  kölcsönös előnyökre és nagyrabecsülésre épült. Nem volt szó politikai presszió gyakorlásának indítványozásáról, nem akart egyik misszió sem bennünket magának meghóditani.

A Haza szeretete nem azonos az illető kormányzat szeretetével, így a különböző politikai
irányzatok hazaszeretete sem lehet különböző érték .A feltétel nálunk, hogy a politikai és vallási meggyőződés a falakon kívülre és lelkiismereti szférába utalandó.

A Magyar Ház mindig is küzdőtere volt nagy öregjeinknek, akik most újra "fegyverbe" szólitanak
"Nem hagyjuk a Magyar Házat, tarts ki, Veled vagyunk...", így szól a levelek és a számtalan
telefon bíztatása. Harcba hívnak, de mi a békét keressük, de nem minden áron, mert szuverenitásunk, szólásszabadságunk senki által nem korlátozható.

Az Egyesült Magyar Ház jó partner ott, ahol a kulturális megközelítésekben az szükséges,
de politikai színtérre semmilyen körülmények között nem változtatható, s elvhűsége tiszteletet
parancsol minden kívülről érkezőnek.

Szeretjük édes Hazánkat, de nem vagyunk engedékenyek  a magyar politika villongásainak
begyűrűzési igényét illetően. Jól fogalmaz a levél, ide illik az idézet:

"Miklós, nem engedheted meg a Magyar Ház ilyen lealjasodását sem emberileg, sem üzletileg. Bármilyen ideológiai diktatúrától - mindegy, hogy milyen ideológia nevében uralkodik - amely megöli a szabad vélemények párbeszédét, undorral fog menekülni mindenki, akit az általad létrehozott szellemiség odavonzott."

A sok levél tartalmaz igen kemény , durva megfogalmazásokat is, de mindenki névvel ellátott
levelet küldött, ami bizony nagyon bátor vélemény- nyilvánításokat is tartalmazott.

"Amerikában nincs félnivalónk, nem tűrjük a cenzúrát ..."- forradalmi a hangulat.

Ma éjjel pár perce éppen “Titkosított Közülletek” érkezett a legtartalmasabb, s az ide illő méltányossagot képviselő nagyszerű levél. Ebből idézek néhány sorral feljebb. Letakartam nagyformátumú kiváló Barátom nevét, s maradjunk ebben Mindőtök esetében, mert ma még
van cenzúra. Rajtunk múlik, hogy ne legyen, mert ha nem megy másként, akkor amerikai törvényes védelmet kérünk a tárgyban. Ez a levél azonban példa értékű, s mindennél humánusabban fejezi ki a velünk szembeni Los Angeles-i magyar elvárásokat.

Több oldalról vetődött fel egy tárgybani vitafórum Magyar Ház-i megrendezése.
Rajtatok múlik, a széles nyilvánosság mindig nagy erőt képvisel, amelyről a még
mindig töretlenül működő Magyar Hírlap online újságunk biztosan szíves ad majd összefoglalót.

Nagyon sok fáradtságot, de  sok örömet is hoztak az elmúlt napok. Már azon gondolkodtam, hogy elválok a Háztól, de minden megkeresés a folytatás, valamint jogaink és véleménybiztonságunk mellett történő egyenes derekú kiállásra ösztönzött. A munka tehát folytatódni fog, még ha a "tisztességes magyarok" mást akarnak is.


Barátsággal:
MiklósA “kaliforniai tisztességes magyarok szövetsége” nevű, ezideig ismeretlen szervezet nevében küldött, aláírás nélküli levél:Pereházy Úr! 

Tudomásunkra jutott az a káosz, amit Ön és Alelnöke kreált a Magyar házban. Azért írunk csak most, mert időbe tellett, ha igazságosak akarunk lenni, hogy becsületesen kivizsgáljuk az egész helyzetet. Mi nem vagyunk az Ön ellensége és szeretnénk segíteni Önnek kimászni ebből a gödörből, amibe beleásta magát.

Sok éven keresztül Ön kemény kézzel vezette a Magyar Házat, néha talán a kéz túl kemény is volt, amiatt tisztességes emberek elhagyták a Magyar házat, de ezt nem rójuk fel Önnek, mintegy negativitást, mert átlagosan nézve jó munkát végzett. De mi történt most?

Volt egy harmonikus kapcsolat a Magyar főkonzulátus és a Magyar Ház között. A magyarországi választás után a magyar ellenzék minősíthetetlen őrjöngésbe csapott át. Van egy kérdésünk itt: Ságvári Álmos úr, az Ön alelnöke ehhez az ellenzékhez tartozik? Ugyanis tudomásunkra jutott, hogy ebben az időben nyilvánosan elkezdte ócsárolni a magyar kormányt.

Ez a tény természetesen Széles Tamás főkonzul urat nagyon is zavarta. Miután ezt megemlítette Önnek az Ön első reakciója olyan volt, mint amit elvárhatunk bármilyen intelligens, kultúrembertől. Szólt Ságvárinak, hogy ezt a politikai megnyilvánulást hagyja abba. Ságvári meg is ígérte Önnek, hogy abbahagyja csupán nem tartotta be a szavát.

Miután ez többször megismétlődött Ön el kezdett kapkodni majdnem, hogy pánikba esett, nem volt más választása, mint előhúzni a szólásszabadság kártyát. Itt kezdődött az, hogy elkezdte beásni magát a gödörbe. Az emberek csodálkoznak a kemény öklű elnökén a Magyar Háznak, hogy Álmos barátunk ezt meg meri Önnel csinálni? Vajon miért?

Tulajdonképpen milyen kapcsolat van ez a két ember között. A hosszú évi barátságot annak mesélje Pereházy úr, aki Önt nem ismeri. Vajon akkor mi az, amiért megengedi Ságvári Álmosnak ezt a viselkedést. Az emberek előjönnek mindenféle lehetőségekkel talán van közöttük egy titkos üzleti kapcsolat, vagy Álmos tud valamit Pereházyról, amivel zsarolja őt? Már olyan feltevés is volt, hogy hátha egy titkos intim szexuális kapcsolat van közöttük, elvégre Hollywoodban vagyunk soha nem lehet tudni.

Továbbá az is valótlan amit Ön állít, hogy Ságvári milyen fontos munkát végez a Magyar házban. A konklúzió az az, hogy jóformán semmilyen munkát sem végez. Nagy százaléka a magyar tagságnak negatív véleményt formál Ságvári úrról, akkor miért védi Ön körömszakadtáig ezt az embert.

Itt be is fejeztük a tények feltárását és folytatjuk azzal, amit javasolunk. Mivel Amerikában élünk az amerikai vendéglátási szabályok szerint kell viselkednünk. A házigazdának kötelessége, hogy békés - kellemes atmoszférát nyújtson a vendégeinek. Természetesen nem kívánjuk azt, hogy rúgja ki Ságvári Álmost, mert az az alkotmányos rendbe ütközne, de ha annyira jó barátja, akkor megkérheti hogy a Magyar ház javára mondjon le. Miután lemondott újra tisztességesen tudja fogadni vendégeiket.

Viszont ha Ön ennek a józan tanácsnak ellenáll nem jósolunk hosszú időt az Ön elnökségének. Ez nem fenyegetés, csupán józan figyelmeztetés, mert valójában mi azt szeretnénk látni, hogy Ön továbbra is vezesse a Magyar házat ugyanúgy , mint eddig is csinálta.

A józan ész reményében a kaliforniai tisztességes magyarok szövetsége. 


Az eredeti levél:
Nincsenek megjegyzések