Page Nav

HIDE
FALSE
TRUE

Pages

latest

Nemzeti versmondó VERSeny szuperdöntőjébe jutott Los Angelesből Finta Ilona Vanda

 A Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesülete művészei, szakemberei: Bakos-Kiss Gábor, Lutter Imre, Szabó László, Szűcs Nelli és Wieg...


 A Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesülete művészei, szakemberei: Bakos-Kiss Gábor, Lutter Imre, Szabó László, Szűcs Nelli és Wiegmann Alfréd döntöttek a Nemzeti VERSeny 2020. évi középdöntőjének egyenesági továbbjutóiról. 

A továbbjutók és alkotásaik között szerepel a Los Angelesben élő Finta Ilona Vanda, aki egyedül képviseli a továbbjutók között a nem kárpát medencében élő magyarságot.

A versmondást a vers választása (az irodalmi érték mellett fontos volt, hogy a versmondó korának, érzelmi, értelmi fejlettségének, személyiségének, egyéniségének, hangjának stb. megfelelő verset választott-e), a tiszta és művészi beszéd, a technikai eszközök (artikuláció, ritmus, beszédtechnika, tájnyelv indokolt preferálása/elvetése, légzéstechnika, ütem, hangsúly, hanglejtés, áthajlás/enjambement, hangerő és hangszín és egyéb verbális eszközök használata), valamint a művészi teljesítmény (értelmezés-értetés, látás-láttatás, érzés-éreztetés, érzelmi-értelmi üzenet, kisugárzás, non-verbális eszközök használata, összhatás, pódiumi létállapot megléte, természetesség, spontaneitás, szavalás és versmondás közti különbségek felismerése és megvalósítása az adott szövegen keresztül, mindez az életkori sajátosságok figyelembe vételével) meglétét és használatát értékelte. A versklipeket, vagyis a vizuális formanyelvet a vers üzenetének egyértelműsége, dekódolása, a felépített dramaturgia, kreatív eszközhasználat és annak gazdagsága, a szöveg-kép-zene-hangok egymáshoz való konzekvens viszonya alapján ítélte meg. Fontos szempont volt az eredetiség, a letisztultság, az üzenet egyértelműsége és a vizuális eszköztár.

Gratulálunk Finta Ilona Vandának a döntőbe jutásért.

Finta Ilona Vanda a közismert Finta Sándor dédunokája. Ugyan élete úgy alakult, hogy az Egyesült Államokban, Kaliforniában telepedett le, ám szíve szülőföldjéért dobog. A SZÓLJON Jász-Nagykun-Szolnok megyei hírportál készített vele interjút, amelyben a versmondó versenyen való indulásáról is kérdezték.
1 megjegyzés