Page Nav

HIDE
FALSE
TRUE

Pages

latest

Az Ontarioi Független Magyar Református Egyház közleménye

 Kedves Testvérek! Egyháztagjaink, Barátaink, Támogatóink! Szeretettel és reménységgel köszöntünk mindenkit az Ontarioi Független Magyar Ref...


 Kedves Testvérek! Egyháztagjaink, Barátaink, Támogatóink!

Szeretettel és reménységgel köszöntünk mindenkit az Ontarioi Független Magyar Református Egyház nevében. Bíztatással és bátorítással szólítunk meg mindenkit Jézus szavaival: „Ne féljetek!”  Egy  nehéz  időszakon  vagyunk  túl,  a  járvány  első  szakaszán,  amely  ránehezedik  még  mindig mindennapjainkra, egyéni, családi és közösségi életünkre egyaránt. Ebben a hitet, lelket megpróbáló időben arra tekintsünk, ami a legfontosabb: imádságainkban, gyülekezeti közösségeinkben forduljunk egymás felé és így éljük meg Isten közelségét.  

Köszönjük,  hogy  sokan  tartották  és  tartják  egyházunkkal  a  kapcsolatot  az  istentiszteletek  videós közvetítésein keresztül, egyéni vagy családi áhitatban és imádságban elcsendesedve pótolva azt az értéket, amivel megszentelhetjük életünket. Nem engedhetjük meg magunknak, hgy életünkből eltűnjön az ünnep, ami az Istennel való találkozásunkat jelenti.  

Reménységünk van, hogy nem kell bezárni templomunkat és aki akar eljöhet istentiszteletünkre, ahol a rendeleteket  betartva,  -  távolságtartás,  maszkviselés  higiéniai  szabályok  -    egymás  biztonságát  szem  előtt tartva,  egymásra  figyelve,  és  a  másik  embert  védve  lehetünk  együtt.  Tudjuk,  hogy  sokan  félnek,  hiszen  a fokozódó  veszély  miatt  belefáradtak  a  helyzetbe,  amihez  sok  hit  és  türelem  kell,  de  legfőbbképpen  Istenbe vetett bizalom. 

Továbbra  is  kitartóan  imádkozzunk  a  járvány  elmúlásáért,  a  betegek  gyógyulásáért,  a  gyászolók vigasztalódásáért, erősödjünk meg hitünkben, tekintsünk Istenre, aki ebben a nehéz helyzetben is velünk van.  Imádkozzunk   az   egészségügyben   dolgozókért,   orvosokért,   ápolókért,   a   járvány   idején   felelős döntéshozókért,  vezetőkért.  Aki  teheti,  végezze  a  szeretet  cselekedeteit  az  arra  rászorulók  között,  betöltve keresztyén felelősségünket és küldetésünket.  

Örömmel  adjuk  tudomására  mindenkinek,  hogy  közösségünk  tagjai  között  nem  tudunk  arról,  hogy közülünk bárki megbetegedett volna a vírusban. Legyen velünk a minden kegyelem Istene, hogy a megpróbáltatások idején se veszítsük el hitünket és reménységünket, hogy majd tudjunk együtt hálát adni neki a szabadítás idején közösségünk tagjaival.  

Egyházunk  vezetőségének  határozata  alapján,  a  rendeletekre  hivatkozva  nem  tarthatjuk  meg  a szokásos  kutúrális  és  hagyományőrző  rendezvényeinket,  programjainkat,  amiért  mindenki  megértését  és türelmét kérjük. Amint erre lehetőség lesz, mindenkit értesítünk a változásokról. A   novemberben   esedékes   „Harangszó   Benefit   Bál”   rendezvényünk   is   elmarad,   ezért   kérjük egyháztagjainkat és támogatóinkat, hogy az erre szánt adományaikkal segítsék egyházunkat. A minden évben szokásos „Benefit” borítékot mellékeljük. 

Nagy  összegű  adományoktól  esik  el  egyházunk,  mivel  nincs  vasárnapi  persely  adakozás  és  a rendezvényekből  fakadó  bevétel  is  megszűnt.  Kérünk  mindenkit,  folytassuk  egyházunk  támogatását adományokkal.    Köszönjük    egyházunk    eddigi    szívből,    lélekből    való    támogatását,    ami    segítette fennmaradásunkat, továbblépésünket. A folyamatos támogatás életszükséglet, hogy a missziót és a meglévő mindennapi kiadásainkat fedezni tudjuk. Az adományokat hálás szívvel köszönjük egyházunk nevében.  

Tájékoztatunk  mindenkit,  hogy  egyházunk  vezetősége  határozata  alapján  2020.  november  10-től egyelőre csak havonta, telekonferenciás Bibliaórát és imakört indítunk egyháztagjaink és minden érdeklődő számára,  akik  a  hívásukkal  bekapcsolódhatnak  közösségünkbe.  Várjuk  kedves  testvéreink  részvételét  a konferencia hívásba minden hónap első kedd estéjén 7 órakor az alábbi számon:   

Telekonferenciás „Bibliaóra és imakör” 2020. november 10. kedd este 7 órakor:
1-605-475-4936. A szám bejelentkezése után kérjük adja meg a kódot: 215715#  

Isten áldását kérjük egyháztagjainkra, barátainkra, támogatóinkra.  

Ontario, 2020. november 4.  

Szabó Sándor, lelkipásztor-tiszteletbeli püspök 
revszabo@gmail.com 
909-319-3135 

Ágoston-Palkó Attila, missziói lelkipásztor 
apagoston@gmail.com 
909-635-8245 

The Free Magyar Reformed Church of Ontario 
Ontarioi Független Magyar Református Egyház 
1053 East Sixth Street #32,  ONTARIO,CA 91764 
909-981-9601 

Nincsenek megjegyzések