Page Nav

HIDE
FALSE
TRUE

Pages

latest

Antal Tímea: A Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház jogállása - nyílt levél

Tisztelt Szerkesztőség! Korábban megjelent az Amerikai Magyar Hírlap Online oldalán Pereházy Miklós úrnak, a Los Angeles-i Egyesült Magy...

Tisztelt Szerkesztőség!

Korábban megjelent az Amerikai Magyar Hírlap Online oldalán Pereházy Miklós úrnak, a Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház elnökének a Los Angeles-i magyar ügyeket érintő sajtótájékoztatója. Ezt követően többen jelezték felém, hogy a Magyar Ház elnökének személyemet érintő hivatkozása -- egy tőlem idézett  levélrészlet alapján, a szövegkörnyezet ismerete nélkül -- félreértésekre és téves következtetésekre adhat okot. Ezért kérem, hogy a Pereházy úrhoz írt és elsősorban a Magyar Ház tagságának szánt augusztus 27-i levelemet teljes egészében közölni szíveskedjenek.

Köszönettel és tisztelettel,
Antal Tímea

A Szerkesztőség a kérésnek megfelelően közli Antal Tímea közérdekű nyílt levelét a Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház jogállásáról


Kedves Miklós,

Sok bejegyzést és kommentet láttam a Facebookon az utóbbi időben a Magyar Házat illetően, de meglehet, hogy még sok mindent nem is ismerek a jelenlegi konfliktus kapcsán, mely immáron az egész Los Angeles-i magyar közösséget érinti.

Számos e-mailt is kaptam e témában és gondolom, hogy azt a kérdésedet, miszerint nem kellene-e az IRS ügyben megszólalnom, a „Magyar Magyarnak” név alatt küldött, „Mentsük meg a Magyar Házat” című elektronikus körlevél kapcsán, választ várva teszel fel nekem. Én is megkaptam az e-mailt, amelynek szerzője ismeretlen, kilétét nem vállalja. Nem szoktam ilyen fajta névtelen, vagy kitalált névvel ellátott levelekre reagálni, mert úgy gondolom, ha valaki nem meri vállalni  a saját véleményét névvel, címmel, telefonszámmal, az gyáva ember, nem egyenes úton jár.

A Magyar Ház tulajdonjogával kapcsolatos felvetésekre én most is csak azt mondhatom, ami előzőleg már több igazgatótanácsi értekezleten és választási ülésen elhangzott, és ami a 501 (c) (3) és 501 (c) (2)  alapító okiratában (Articles of Incorporation) található.

A United Magyar House Title Holding [501 (c) (2)] alakuló okirata részletesen kifejti, hogy a Title Holding [501 (c) (2)]  a United Magyar House Inc. [501 (c) (3)] leányvállalata és a Title Holding [501 (c) (2)] minden döntése a United Magyar House Inc. [501 (c) (3)] kontrollja alatt kell történjen. Kifejti továbbá azt is, hogy a United Magyar House Title Holding [501 (c) (2)] igazgatótanácsának megválasztása a United Magyar House Inc. [501 (c) (3)] által kell történjen, valamint azt is, hogy az igazgatótanács nem rendelkezhetik a Title Holding [501 (c) (2)] vagyonával. (Az 501 (c) (2)  alapító okiratából: No Director shall have any right, title, or interest in or to any property of the corporation.) Az 501 (c) (2) felszámolása esetén pedig az igazgatótanács köteles a szervezet vagyonát átruházni (ez esetben visszaszolgáltatni a United Magyar House Inc. [501 (c) (3)] kulturális tevékenységek folytatására jóváhagyott jótékonysági szervezetnek) egy hasonló célt szolgáló 501 (c) (3)-as státusz alatt működő non-profit szervezetnek, vagy az államnak. (Az 501 (c) (2)  alapító okiratából: Upon the dissolution or winding up of the corporation, its assets remaining after payment of, or provision for payment of, all debts and liabilities of this corporation, shall be distributed to a nonprofit fund, foundation, or corporation which is organized and operated exclusively for educational purposes meeting the requirements of Section 214 of the California Revenue and Taxation Code and which has established its tax-exempt status under Section 501(c) (3) of the Internal Revenue Code, or shall be distributed to the federal government, or to a state or local government, for a public purpose.) Mindennek lebonyolítása kizárólag a korábban említett United Magyar House Inc. [501 (c) (3)] (anyavállalat/parent company) igazgatótanácsának és tagságának felügyelete alatt történhet és magába foglalja a Title Holding [501 (c) (2)] tulajdonában lévő értékek visszaszolgáltatását a United Magyar House Inc. [501 (c) (3)] kulturális szervezetnek.

A United Magyar House Inc. [501 (c) (3)] alakuló okirata szintén kimondja, hogy a kulturális szervezet [501 (c) (3)] felszámolása esetén a tagság döntését képviselő igazgatótanács köteles a szervezet vagyonát átruházni egy 501 (c) (3)-as státusz alatt működő non-profit szervezetnek, vagy az államnak.

Fontos figyelembe venni azt is, hogy a kaliforniai állam nem jegyez be non-profit szervezetet addig, ameddig a szervezet alapító okirata nem tartalmazza azon kulcsfontosságú információkat, amelyek arról biztosítják a kaliforniai államot, hogy a non-profit szervezet valóban a közjót és jótékonysági célokat hivatott szolgálni.

A United Magyar House Inc. [501 (c) (3)] és a United Magyar House Title Holding [501 (c) (2)] non-profit státuszának megszerzésével, illetve visszaszerzésével kapcsolatos papírokat én intéztem az igazgatótanács jóváhagyásával és annak folyamatos tájékoztatásával. Tudtommal, a társulati értekezleteken készült jegyzőkönyvekben a folyamat részletei írásban rögzítettek. Tény, hogy választási üléseken, Pereházy Miklós, mint a Magyar Ház elnöke több alaklommal is beszámolt a Magyar Ház tagságának a non-profit státusszal kapcsolatos munkafolyamat legfrissebb helyzetéről, valamint a 501 (c) (3) és a 501 (c) (2) felállításának részleteiről.

A két szervezet számára könyvelést soha nem végeztem, adóbevallásaikat, 2015 és 2017-ben beküldött Statement of Information-jaikat (SI-100) nem én készítettem. A „Magyar Magyarnak” álnév alatt író személy e-mailjében beékelt két dokumentumot sem én készítettem, mint ahogy azt ezen dokumentumok aláírása is igazolja. (Lásd az oldal végén csatolt, és a CA Secretary of State weboldalán nyilvánosan megtalálható és mindenki számára hozzáférhető teljes dokumentumot.) Elhatárolom magam annak keletkezésétől és habár igazgatósági tag voltam 2017. április 17-én, engem nem kerestek meg, és nem tudom, hogy ki és mi alapján döntött a három tisztségviselő megnevezésében az SI-100 nyilatkozat kapcsán. Az eljárásokra vonatkozó részletes információ megtalálható a United Magyar House Inc. [501 (c) (3)] és a United Magyar House Title Holding [501 (c) (2)] alapító okiratában (Articles of Incorporation) melyeknek komolyan vételét, betartását és követését feltétlenül szükségesnek tartom.

Hogyan is jött létre a két szervezet?

2009-ben egy könyvvizsgálás eredményeként az Egyesült Magyar Háztól az IRS visszavonta az addig „social club”-ként  működő [501 (c) (7)] non-profit státuszt.  A státusz megvonását az IRS azzal indokolta, hogy a Magyar Ház bevételének nagy részét az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem képezte. Az IRS előírásai szerint azonban a bérbeadásból származó jövedelem nem haladhatja meg a kulturális tevékenységekből származó jövedelem 15%-át. Az akkori igazgatótanács elmondása alapján, a kulturális programokból származó alacsony jövedelem miatt, a Magyar Ház bérbeadása létfontosságú  volt a Ház fenntartása érdekében. Az IRS tanácsa szerint a kulturális szervezet visszaállítása és az ingatlan bérbeadásának folytatása a költségek fedezése végett, két szervezet létrehozását tette szükségessé, mely a sokat emlegetett 501 (c) (3) és 501 (c) (2) létrehozásával volt megoldható (különválasztva így a kulturális [501 (c) (3)] és az ingatlan bérbeadással kapcsolatos [501 (c) (2)] tevékenységek végzését). A két szervezet non-profit státuszának megszerzésén önzetlenül és bérmentesen dolgoztam, mert fontosnak tartottam a Magyar Ház megmaradását. Annak a Magyar Háznak, melyet elődeink hagytak ránk, és amely közel száz éve szolgálja a kaliforniai magyarságot.

Végezetül: én egész itteni életem alatt a magyarság és a magyar kultúra ügyeit szolgáltam nemcsak a színpadon --konferansziéként, ünnepi műsorok, színházi előadások szervezőjeként és szereplőjeként --, hanem a saját szakmámmal (mérlegképes könyvelő) összefüggő kérdésekben is. Csak az Egyesült Magyar Ház non-profit státuszának visszaszerzése közel két éves munka eredménye volt, melyért pénzt és egyéb juttatásokat nem kértem és el nem fogadtam.

Mivel úgy látom, hogy az utóbbi időben a Los Angeles-i  magyarság körében rendkívül nemtelen és megosztó vita kezd kialakulni a Magyar Házat illetően -- mely véleményem szerint nem szolgálja az egységes magyar diaszpóra ügyét --, ezennel lemondok az Egyesült Magyar Házban 2010 óta viselt tisztségemről. Nem kívánok részt venni testvér testvér elleni csatározásokban, és örömmel adom át a helyemet olyan embernek, aki jelen helyzetben képes lesz a Los Angeles-i magyarságot végre eggyé kovácsolni.

Én az általam létrehozott ünnepi műsorokkal, színházi előadásokkal, továbbra is ezen leszek.

Üdvözlettel,
Antal Tímea
E-mail: timeaantal@yahoo.com


A Los Angeles-i Egyesült Magyar Házzal kapcsolatos, a CA Secretary of State weboldalán nyilvánosan megtalálható "Statement of Information"2 megjegyzés

 1. A Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház elnökének közleménye a Ház jogállásával kapcsolatban: https://docs.wixstatic.com/ugd/31ee55_a5a39731ea0748039a9d60fd8b8ca9e4.pdf

  VálaszTörlés
 2. Fontos megjegyezni!
  Legyen Mindenki szamara konnyen ertheto:
  Az SI-100 nem a tulajdonosokat tartalmazza, hanem az officerek nevet.Az Egyesult Magyar Haz tulajdonosai (oszthatatlan kozos
  tulajdonoskent) az Egyesult Magyar Haz tagjai.Tagabb ertelemben
  -mivel ket ajanlo eseten az Egyesult Magyar Haznak barki magyar
  tagja lehet- igy tehat a tulajdonos valtozatlanul a Los Angeles
  es kornyeke magyarsaga.

  Perehazy Miklos

  VálaszTörlés