Page Nav

HIDE
FALSE
TRUE

Pages

latest

Felhívás és felvételi tájékoztató a diaszpórában élő magyar fiataloknak induló új képzésről

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Általános Iskolája és Diákotthona a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának tá...


A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Általános Iskolája és Diákotthona a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával a 2020/2021-es tanévre a diaszpórában élő magyar származású, magyar gyökerekkel rendelkező, 8. osztályt végzett 14-15 éves diákok számára angol-magyar két tanítási nyelvű 5 évfolyamos gimnáziumi képzést hirdet meg, maximálisan 34 fővel, kötelező diákotthoni bentlakással.

A képzés kimenete magyarországi érettségi vizsga, emellett választás esetén nemzetközi érettségi vizsga.

A képzés része a tanítási év során hétvégenként, szakkollégiumi rendszerben a magyar kultúra különböző szegmenseinek megismerése is. Az intézmény kínálatában szerepelnek különböző sportolási lehetőségek is (kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, szertorna, kajak-kenu, íjászat, küzdősportok, asztalitenisz, stb.).

A felvételi eljárásban részt vehet az a felhívás feltételeinek megfelelő fiatal, aki 2020. március 15-ig beadja a kitöltött jelentkezési lapját és csatolja annak kötelező mellékleteit:

– a jelentkező motivációs levele (magyar vagy angol nyelven)
– a szülő(k) motivációs levele(i) (magyar vagy angol nyelven)
– általános iskolai bizonyítvány másolata (7. év végi, 8. félévi)
– lelkészi ajánlólevél és/vagy cserkészvezető ajánlólevele és/vagy a vasárnapi iskola vezetőjének ajánlólevele és/vagy bármely helyi magyar közösség vezetőjének ajánlólevele
– adatkezelési hozzájárulás

A jelentkező diákok 2020. március 15. és 2020. április 30. között előre egyeztetett időpontban skype szóbeli vizsgán vesznek részt. A vizsga bizottság előtt zajlik, nem szaktárgyi jellegű. Célja a jelentkező személyiségének, magyar és angol nyelvtudásának, érdeklődési körének megismerése.

A fentiek alapján az intézményvezető 2020. május 15-ig dönt a felvételről.
A képzés a felvételt elnyerő azon diákok számára ingyenes, akik legkésőbb 2020. június 30-ig (a beiratkozás napjáig) igazolni tudják magyar állampolgárságukat, vagy az annak megszerzésére benyújtott kérelmüket.

A napi háromszori étkezésért térítési díjat kell fizetni (jelenleg 858 Ft/nap).

A képzéssel és a felvétellel kapcsolatos kérdéseket az alábbi fogadunk:
e-mail (magyar és angol nyelven): diaszpora@reformatus-sp.sulinet.hu
telefon: Nagy-Baló Csaba igazgató +36-30-200-1136 magyar nyelven
Kiss Norbert szaktanár +36-30-337-1108 angol nyelven

Képzés ismertető

A Sárospataki Református Gimnázium közel 500 éves múltra tekint vissza. A történelem mindig szánt feladatot az iskolának és diákjainak, megélt virágzó és hanyatló korszakokat. A XX. század háromszor adott lendületet a pataki oktatásnak: 1931-től az angol internátus keretei között a modern nyelvek elsajátítására nyílt lehetőség, 1987-től a két tannyelvű oktatás bevezetése az egész országból ide vonzotta a kiváló képességű diákokat. Az egyházi iskola újra indulása (1990) még nagyobb távlatokat nyitott: a szaktudományos, a nyelvi ismeretekhez a keresztyén értékrend és életvezetés régi-új nevelési stratégiáját kínálja a XXI. század elbizonytalanodó, érték válságtól szenvedő embere számára. Az itt tanuló diák magyarságát tudatosítják a múlt példái, diáktársaikként tisztelhetik Kossuth Lajost, Kazinczy Ferencet, Móricz Zsigmondot, az iskolai kapcsolatok segítségével a ma kisebbségben élő nemzettársainak életét is megismerheti. A tehetség kamatoztatása, az egészséges életmód, a szolgálat és a szeretet parancsa adhat értelmet a diák mindennapjainak.

Az úgynevezett diaszpóra osztály öt (1+4) évfolyamos képzésben venne részt. A bevezető év a magyar nyelv elsajátításáról, ill. a felzárkóztatásról szólna, főleg az érettségi tantárgyak esetén. Azt követően a hazánkban honos és törvények által szabályozott két tanítási nyelvű képzésben vennének részt. Ennek a képzésnek a része lenne az érettségire, valamint a felvételire való felkészítés is.

A képzés magyarországi érettségi vizsgával zárul, az egyes vizsgatárgyakból közép- vagy emelt szinten. Az utolsó két év folyamán – választás szerint – lehetőség lenne felkészülni a nemzetközi érettségi vizsgára is.

A szakkollégiumi rendszer, mely a hétvégéket fogja lefedni, a magyar kultúra különböző szegmenseit kívánja megismertetni a diáksággal. Az ötéves programhoz szervesen kapcsolódik a „Patrónus Keresztszülői” hálózat támogató munkája is. A patrónus család hétköznap a gimnáziumban tanuló és a diákotthonban élő diákot hétvégenként, a szünetekben és ünnepekkor családtagként fogadja saját lakókörnyezetében, második családjaként, „Patrónus keresztszülő”- ként támogatja.

Nincsenek megjegyzések