Page Nav

HIDE
FALSE
TRUE

Pages

latest

Kálmán Szabolcs: Ajánlás - Czene Feri, megtiszteltetés, hogy rólad írhatok...

Az '56-os forradalom hatvanadik évfordulójára könyv készült a néhány napja elhunyt Czene Ferencről, a Los Angeles-ben élő szabadságha...

Az '56-os forradalom hatvanadik évfordulójára könyv készült a néhány napja elhunyt Czene Ferencről, a Los Angeles-ben élő szabadságharcosról, aki részese volt az 1956-os eseményeknek, az első sorban menetelt az Eötvös Lóránt Tudományegyetem bölcsészhallgatóival a forradalom lyukas zászlója alatt, majd Amerikába menekült a halál elől. Az önéletrajzi kötetet az egykori hősről A küldetés címmel Klinkovics Márta Xénia és Tölgyesi Ágnes írta.

Czene Ferencre emlékezve tesszük közzé a könyvhöz Kálmán Szabolcs által írt előszót. Kálmán Szabolcs tizenhét évig szolgált magyar református lelkipásztorként Los Angelesben:

Ajánlás


Czene Feri, megtiszteltetés, hogy rólad írhatok. Ha futballista lennél, akkor olyan kiváló játékoshoz hasonlítanál, aki a legjobb csapatnak is szeme-fénye. Aki elől-hátul minden helyen használható, és aki minden gól előkészítésében benne van, de rendszerint átadja a labdát a jobb helyzetben lévőnek. Így gólt csak ritkán lő, mások aratják le az ő munkájának gyümölcsét, de nélküle nem lenne győzelem. Czene Feri mindenütt ott van, mindenütt segít, de többnyire a háttérből végzi munkáját. Az 1956-os forradalomban, pesti munkásként ott van a Petőfi téren, majd a Sztálin szobor ledöntésénél. Húzza a kötelet, osztja a röpcédulákat. Kezében fegyver, mellette sokan (többen) elesnek, de ő nem kerül olyan helyzetbe, hogy használja is a fegyverét. Emigránsként, Los Angelesben, szinte elsőnek lép be az alakuló Magyar Szabadságharcos Szövetség Kaliforniai Csoportjába, ahol idővel elnök is lesz, és egyben meghatározó vezetőségi tagja lesz a Magyar Szabadságharcos Világszövetségnek.

E két szövetség élete annyira egybefonódik Feri életével, hogy szabálytalan életrajz módjára, e könyvben szinte dokumentumszerűen olvashatunk a működésükről, Ferit csak minden oldalon megemlítve, hogy ő is ott volt, ő is támogatott, ő is dolgozott. Ez is az ő szerénységére vall, hogy még az ő életéről szóló könyvet is nagyrészt átengedte a Szövetség munkájának a dokumentálásra. Ez részben azt a célt is szolgálja, hogy tájékoztassa a magyar honi lakósságot arról az erőn felüli munkáról, amellyel az 1956-os emigránsok a forradalom szellemét és tűzét ébren tartották a Kádár korszak mindent elhallgató és meghamisító éveiben. Ahogy az ő személye, úgy a családja is a háttérben marad, pedig hat gyermeknek az édesapja.

Feri személye azért is értékes, mert mint kétkezi munkásember nem csak résztvevője a forradalomnak, de az emigrációban is ő egyike azoknak a ritka példányoknak, akik munkásként is részt vállaltak a forradalom képviseletében. Ma már a legtöbb szervezetben, az országok parlamentjeiben is a vezetők egyetemet végzett „tojás fejek”.Szükség van a tanult koponyákra mindenütt, de óriási veszteség, hogy a józan, értelmes munkásemberek szinte mindenütt kiszorultak. Feri kimagasló példája, az intelligens, nyitott és józan gondolkozású, talpig becsületes, szélsőségektől mentes, szorgalmas magyar munkásnak.
Méltán állta meg a helyét a legtanultabbak között is.

Végül néhány személyes megjegyzés. Tizenhét évig szolgáltam Los Angelesben, mint magyar református lelkipásztor. Feri, katolikus létére is, szinte egyháztagnak számított, de nem csak nálunk, hanem minden magyar gyülekezetben, egyesületben, kezdeményezésben. Szinte minden magyar intézmény az ő kovácsoltvas kerítéseit, kapuit használta. Szinte minden építkezésbe, javításba besegített bőkezű adakozással, vagy a saját munkájával. Szinte minden rendezvényen megjelent, ha mással nem, a jelenlétével bíztatva a rendezőket. Az újonnan érkezett magyaroknak munkát adott, sokszor az alkalmatlanoknak is. Többször négyszemközt elbeszélgetünk, csodáltam értelmét, nyitottságát és széles körű érdeklődését. Izzó, mély hazaszeretet lobog benne.

A könyv egyik legérdekesebb fejezete Feri hazatérése a rendszerváltozáskor. 1956-ban az osztrák határnál szökött ki, most haza is úgy „szökött” a zöld határon keresztül, csak a régi útlevelével a zsebében. Amikor elfogták a magyar határőrök nem győztek csodálkozni, hogy ki lehet ez a csodabogár. Gyulán telepedett le, saját költségén és munkájával megépítette a csodálatos Czene-tanyát, amely egyben egy kulturális közösségi hely is. A világ minden részéből jönnek oda híres politikusok, művészek, egyetemi tanárok, akik mellesleg Feri barátai is. Ő ad otthont a híres Gyulai Zenei heteknek is, ösztöndíjat ajánlva fiatal tehetségeknek. Kétlaki életet él, fél év itthon, fél év Kaliforniában. Az évek súlya őt is megterheli, de még tart az erő, még lobog a láng.

Feri, Istennek különleges és értékes ajándéka vagy te, nem csak a barátaidnak, de az összmagyarságnak is. Hála legyen érted!

Dr. Kálmán Szabolcs


Nincsenek megjegyzések