Page Nav

HIDE
FALSE
TRUE

Pages

latest

Csapó Tamás: Választás: szeretet hatalmával vagy hatalom szeretettel

Amióta felépült a Washington National Cathedral, 1990. szeptember 29 óta, delegált vallásvezetők a NEMZET ÉRDEKÉT tekintve közel 30 eszte...


Amióta felépült a Washington National Cathedral, 1990. szeptember 29 óta, delegált vallásvezetők a NEMZET ÉRDEKÉT tekintve közel 30 esztendő óta fohászkodnak (Church leaders for the safety of NATIONAL INTEREST project.) DEMOKRATÁK ÉS REPUBLIKÁNUSOK egyaránt. A nemzetet tökéletesen kettéosztó nézetkülönbségek miatt nehéz megállapítani melyik párt képviseli egyáltalán a NEMZETI ÉRDEKET.

A statisztika szerint a politikai viaskodásnak általában 50 százalékában megállapítható, hogy EGYÉNI ÉRDEKEKRE való törekvés! A TÖRTÉNELEM elősegíti, hogy tanuljunk a múlt drámai eseményeiből. Nézzük pl. az ŐSI IZRAEL TÖRTÉNETÉT, amiből a keresztény kultúránk származik. A farizeusok ismeretesek voltak a TÖRVÉNYEK erőszakos betartásáról. Legalább 625 ember-szabta törvényük volt minden demokratikus választást kizárva! A sadduceusok a humanizmus fölvilágosultságára hivatkozva emberi jogokat hangsúlyozva - inkább, mint Mózes írásait - azt tanították, hogy Isten nem törődik és nem is avatkozik bele az emberi történelem folyamatába.

A TÖRVÉNYHOZÓK két ellentétes fölfogása okozta a nemzeten belüli pártoskodást és az előítélettel teljes politikai és vallásos viaskodást. Ez a polarizáció jellemzi a mai választópolgárok helyzetét Amerikában. A MAGYARORSZÁGI KÉTHARMADOS SZAVAZATI TÖBBSÉG szerint HAZÁNKNAK tekintélyesebb a szerepe Európában jelenleg, mint Amerikának. Az ősi izraeli tanulság, hogy a KÉTFELÉ HÚZÓ TÖREKVÉSEK és az azt követő LÁZÍTÁS elutasította az igazi megoldást. A SZABADÍTÓT, a MESSIÁST feszítették a keresztre.

Ezért mondja a világ megváltója önmagáról, hogy Ő LETT a botránykozás KÖVE, mert SZERETET-TÖRVÉNYE nem kellett a lázító tömegeknek. A törvényhozóknak szól a tanulság és a vallás vezetőknek: kinek a TANÁCSÁRA képes megállni a sors kihívásaival szemben a nemzet?!

Lázadjunk egyéni jogaikért a HUMANIZMUS nevében? Vagy ezek csupán a saját érdekek szerinti EMBERI TERMÉSZETRE való hivatkozások?

Az Amerikai Nemzeti Katedrális a legfinomabb, legdrágább külföldről importált művészek faragásával készült tonna számra érkező drágakövek gyűjteménye. ÉRTÉKTELEN kollekciója mindannak, amit az EMBER TEHET, ha nem tekinti az egyedüli megoldást, ahogy azt az IZAJÁS 46. FEJEZET 8-10 VERSEIBEN TALÁLJUK: AZ ÚR IRÁNYÍTJA A JÖVŐT! " Gondoljatok erre, és emlékezzetek a régi időkre, hogy én VAGYOK ISTEN, A TANÁCSADÓ. Szent Pál figyelmezteti a keresztényi kultúrára büszke, de a szeret hatalmát nélkülöző vallásos embert. Miután ISTEN JÓSÁGÁT MEGISMERTE, lázító-lázadó természete miatt Ő LETT, AKI KRISZTUST SAJÁT MAGÁNAK MEGFESZÍTETTE. A CSÜGGEDT SZÍVEKNEK PEDIG MONDOM AZ ÉN TERVEM VALÓRA VÁLIK SZABADULÁST SZERZEK NÉPEMNEK!

T. G. CSAPO
Listen Production Director
818.445.9756

Nincsenek megjegyzések