Page Nav

HIDE
FALSE
TRUE

Pages

latest

Los Angelesben 3 helyen emlékeztek az ’56-os forradalomra - Szíki Károly színművész az amerikai magyarok ünnepélyein 2. rész

Mondják, írom: Los Angeles olyanná formázta a lakóit, mint amilyen a földrajza: kiemelkednek hegyei, sok a görbe benne és kevés az egyene...


Mondják, írom: Los Angeles olyanná formázta a lakóit, mint amilyen a földrajza: kiemelkednek hegyei, sok a görbe benne és kevés az egyenes, kemény, mint a Rolling Stones zenéje, kopasz, kiszáradt mint sokakban a lélek, de ha az Úr megáztatja, akkor megzöldül, simulékony, szép és tetszetős lesz.

Az Úr-áztatta lélekkel és küllemmel voltak jelen az ’56-os forradalom ünnepén 3 helyszínen is a magyarok az Angyalok királynőjének falujában.

1. A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyháznál

Verőfényes napsütésben már kora reggel gyülekeztek az emberek az Erwin streeten található református templom kertjében, hogy a forradalom 63. évfordulójának megünneplésén részt vegyenek. Jakabffy Zsolt tiszteletes székeket hurcolászott és asztalokat görgetett az ebédlőbe, a presbiterek lázasan segédkeztek ebben a pontosító műveletben, majd mikor mindent rendben lévőnek találtak, Szíki Károly színművész közelében a mai magyar emigráció lelki-pszichikai- munkavállalói állapotáról beszélgettek. Egyetértés mutatkozott abban, hogy sem a munkakedvben, sem az egyházi látogatásban nem mutatkoznak azok a jelek, melyek 40-50 évvel ezelőtti magyar emigrációt jellemezték.

Bevonulás nemzeti zászlókkal
Megérkezett a Széles Tamás nagykövet, Los Angeles-i főkonzul küldöttsége, mindenki a templomba vonult, ahol hamarosan kezdetét vette megemlékezés. Isten házának bejáratától megindult nemzeti zászlókkal a menet.

Nt.Jakabffy Zsolt
Nt.Jakabffy Zsolt lelkész az Istentisztelet emelkedett hangulatában a forradalmárok tettét Krisztus cselekedetének magasságába emelte, arról szólt, hogy az ő vállalásuk hasonlatos Jézus önfeláldozásához, mert a többség felemelkedéséért, egyenjogra emeléséért önként áldozták fel életüket.  Olyan hihetetlen tenni akarásról és hazaszeretetről tettek tanúbizonyságot, amely a mai napig példa minden magyar ember számára, amely erőt ad, és megmutatja, hogy a történelem ilyen nehéz pillanataiban is helyt kell és lehet állni, csak hinni kell a megváltoztathatóságban, a reform lehetőségében.

Az emelkedett hangulatban megszólította az ’56-os forradalmárokat, s kérte, hogy álljanak fel, mert Isten házában ma ők az előkelő vendégek Krisztus asztalánál. A megrázóan szép aktust követően Jakabffy Zsolt a nagyterembe invitált mindenkit, hogy díszebéden vegyenek részt, mely a Főkonzulátus támogatásával jött létre. Az ünnepi műsor megtekintésére kért mindenkit, amely a Reményik Sándor keresztyén magyar iskola és a helyi cserkészcsapat, valamint a magyar főkonzulátus szervezésében került pódiumra.

Széles Tamás főkonzul
A díszebéd után Széles Tamás nagykövet, Los Angeles-i főkonzul köszöntötte az ünneplőket. Széles Tamás pontos történelmi elemzéssel arra mutatott rá, hogy 1956 forradalmárai bár semmi sem kaptak a hazától, de mindenüket adták érte. Ezzel a nagykövet is Krisztus cselekedetének magasságába emelte a forradalmárokat, kik az első fénysugárra tudták, mit kell tenniük a hazáért, benne minden megnyomorított testű-lelkű magyarért.

Díszebéd a templom nagytermében
Felidézte az 1950-es évek kommunista terrorját, a "vérben született" '56-os forradalom felemelő napjait, majd a szabadságharc során tanúsított bátor ellenállást, végül a kegyetlen kádári megtorlást, és százezrek elmenekülését az országból. Széles Tamás nyomatékosan utalt arra, hogy a forradalom győzött, csak a szabadságharcunkat tudták legyőzni idegen beavatkozás és belső árulók segítségével. Ezt a bukást, valamint a fényes diadalt az 1848-as forradalmunkkal és szabadságharcunkkal hozta párhuzamba. Idézte Csoóri Sándor 1991-es írását, amelyben a Nagy Imre és mártírtársai 1989-es újratemetése alkalmából rendezett nagy tömeggyűlésről hiányolta a "tetteseket". Majd a mai palettára helyezve a forradalom örökségét azt fogalmazta meg, hogy a diaszpórában élő magyarságra, mint a nemzet megtestesítőire szüksége van Magyarországnak.

Szíki Károly Lassan Györggyel
A nagy ívű beszédet követően a műsorvezető felkérte Lassan György fegyveres forradalmárt, hogy élményeit ossza meg a jelenlévőkkel. A hiteles forradalmár miután köszöntötte a megjelenteket és megköszönte a szónoklat lehetőségét, részletesen számolt be a forradalom eseményeiről és a végéről, hangoztatva: a gyásznap nem november 4-e, mert akkor csak a szovjetek támadtak meg Magyarországot, de a szabadságharcot nem verték le, az jóval később következett be, hiszen Budapest kerületeiben még folyt a harc és a Corvin-köziek is balatonfelvidéki Tarjánig visszavonulva tartották magukat december közepéig. (A teljes interjút hamarosan közöljük).

A gyülekezet
Néptánc, az ünnepi alkalomra komponált dal és Neszlényi Judit ’56-os szabadságharcos fellépését követően az ünnepi megemlékezés fő produkcióját vitéz Szíki Károly Arany Érdemkeresztes színművész szolgáltatta az Elzúgtak forradalmaink című összeállításával.

Tarján Györgyi, barátai körében
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Tarján Györgyi színművész is, akivel Szíki Károly megbeszélést folytatott, hogy a jövő évben közös produkcióval lepik meg a kaliforniai magyarságot.

2. Koszorúzás az ’56-os emlékműnél

Délután az McArthur Parkban, a Mindszenty téren lévő 1956-os emlékműnél folytatódott a megemlékezés, melyet a helyi cserkészcsapat koordinált. Az 1969-ben emelt, 56 láb magas emlékmű előtt Széles Tamás főkonzul mondott ünnepi beszédet, melyben méltatta az Amerikába érkezett menekülteket, akik megfogalmazása szerint: nem koldultak, hanem keményen tanultak vagy dolgoztak új, kényszerű hazájukban.

Koszorúzás a Mindszenty téren
Antal Tímea elszavalta Márai Sándor: Mennyből az angyal című versét, záró imát mondott Nagy Bálint lelkész, majd a Himnusz eléneklése után koszorúk árasztották el az emlékhelyet.

Szíki Károly a Varga László Polgári Teátrum és a Forradalmi Emlékbizottság nevében helyezte el az emlékezés virágait.

3. Megemlékezés a Magyar Házban

Pereházy Miklós
A Szabadság lobogója című irodalmi zenés műsor vette kezdetét délután 5 órakor a Magyar Házban, melynek keretén belül nyitó imát mondott Nt. Novák József, ünnepi beszédet tartott Pereházy Miklós (a beszédet itt olvashatják).

Neszlényi Judit
Fellépett Neszlényi Judit zongoraművész, Kiss Erzsike koloratúr szoprán énekes, a Kárpátok táncegyüttes, majd a helyi színkör felolvasta az ’56-os forradalom napjainak fő eseményeit.

Kiss Erzsike opera énekes
Mindezt követően Szíki Károly Arany Érdemkeresztes színművész bemutatta a HÓDOLAT A HŐSÖKNEK című műsorát.

A társulat

A színjátszók és a táncosok záró éneke
A felemelő délutánt és az egész napos megemlékezést díszvacsora zárta, melynek keretén belül Szíki Károly dedikálta legújabb könyvét és interjút készített a neves színművésznő fiával, Örményi Istvánnal, valamint Magyar Zsolttal, akinek hangtechnikai teljesítményéért az egyik filmet Oscar-díjra jelölték. Ezen interjúkat hamarosan közöljük.

Szíki Károly Örményi Istvánnal

Heti Hang Szóró

Nincsenek megjegyzések