Page Nav

HIDE
FALSE
TRUE

Pages

latest

Dr. Gáti József - Dr. Némethy Krisztina: 90 éves lenne Bejczy Antal, az űrrobotika kiemelkedő magyar származású, Kaliforniában élt tudósa

Bejczy Antal 90 éve született Bejczy Antal fizikus, az Amerikai Űrkutatási Hivatal, a NASA Jet Propulsion Laboratory magyar származású v...

Bejczy Antal
90 éve született Bejczy Antal fizikus, az Amerikai Űrkutatási Hivatal, a NASA Jet Propulsion Laboratory magyar származású vezető kutatója, a California Institute of Technology professzora, a Washington University in St. Louis társprofesszora, a nemzetközi űrkutatás és robotika kiemelkedő személyisége. Úttörő kutatásai és az űrrobotikában elért eredményei hozzájárultak többek közt a Marsra szállás és a Mars felszín kutatás sikeréhez is.

Ercsi községbeli Sinatelepről származó tudós elemi iskolai tanulmányainak első négy osztályát Ercsiben, az „Isteni Megváltó Leányai” szerzetesrend által fenntartott koedukált iskolában végezte. Középiskolai tanulmányait bentlakó diákként Kalocsán a jezsuitáknál folytatta 1940-ben, és mindvégig kiváló tanulmányi eredmény mellett 1948-ban végzett.

„Hálás szívvel gondolok vissza tanáraimra, mert ők tanítottak meg tanulni. Mert nem mindegy, hogy az ember hogyan használja a fejét, hogyan tesz fel kérdéseket, hogyan készít jegyzeteket. Én nagyon szerettem a nyelveket, a matematikát és a fizikát, de később az irodalomba is nagyon beleszerettem.” – emlékezett vissza életének meghatározó szakaszára.

A gimnáziumot befejezve tanulmányait Szegeden, a Hittudományi Főiskolán folytatta az 1950/51. tanévtől. A Jezsuita rend felszámolását követően azonban tanulmányai megszakadtak a negyedik félév lezárultával, főiskolai tanulmányait nem fejezhette be. Ezt követően a Budapesti Villamos Forgógépgyárban szakmunkásként, majd diszpécserként dolgozott. Itt ismerkedett meg későbbi feleségével, Margittal, aki a Gyártás-előkészítési Osztály munkatársa volt.

Bejczy Antal tanulmányokat folytatott a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnök Karán, míg 1956. november 4-e eseményei az ország elhagyására késztették. Magyarországról Ausztrián át Norvégiába emigrált, ahol Oslói Egyetem fizika szakán diplomát, majd az atomreaktorok szakértőjeként három évig tanított az egyetemen. 1957 októberében az oslói katolikus templomban házasodott össze Bejczy Antal Tóth Margittal a családtagok távollétében.

1963-ban az alkalmazott fizika doktorává avatták. Ekkor kapta az első ösztönzést arra, hogy a tengerentúlon gyarapítsa tovább tudását. 1966-ban – már norvég állampolgárként – NATO/Fulbright-ösztöndíjjal az Amerikai Egyesült Államokban tanult tovább a California Institute of Technology egyetemen. Kutatásai középpontjában a kibernetika állt.

1969-ben meghívták a Jet Propulsion Laboratory-ba. A beilleszkedését követően néhány érdekes kérdést kapott: Hogyan tudnánk „megnyergelni” az üstökösöket, vagy eljutni a kisbolygókhoz? 1971-ben feltették a kérdést: Milyen robotok folytathatják a Mars felületének vizsgálatát az 1976- és 1978-as évekre tervezett Viking űrszondák leszállása után? Ekkor kezdett el az űrrobotikával foglalkozni.

JPL Advanced Teleoperation (ATOP) control station
1969-től nyugdíjazásáig, 32 éven át dolgozott a Kármán Tódor alapította világhírű kaliforniai NASA Jet Propulsion Laboratory kutatójaként. 1971-től a JPL kutatási fókuszába azon robotok építése állt, melyek képesek a Mars felületének feltárására. Robotintelligenciával kapcsolatos eredményei felkeltették a Johnson Space Center érdeklődését, és megbízást kapott az űrkompon használatos robotkéz kidolgozására.

A JPL-ben az érzékelésre épített robotintelligencia programján dolgozott: „a látáson kívül egyéb érzékszemeket is beépítettünk a robotkezekbe, például a közelség, a nyomaték, a tapintás érzését, és így azok képessé válnak különböző feladatok elvégzésére” – emlékezett vissza ezekre a feladatokra. 1974. február 15-én jelent meg a 146 oldal terjedelmű, „Robot arm dynamics and control” című, alapműnek tekinthető tanulmánya.

Bejczy professzor úttörő kutatásai és az űrrobotikában elért eredményei hozzájárultak többek közt a Marsra szállás és a Mars felszín kutatás sikeréhez is. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a telerobotikai rendszer kifejlesztése terén, a robotika mozgásszervi rehabilitációban történő alkalmazásában. Szabadalmaztatott kutatási eredményeit a 70-es és 80-as évek Superman-jét alakító Christopher Reeve tesztelte.

Bejczy Antal professzor egyik alapítója volt a több mint 300 ezer tagot számláló, az Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE, keretén belül működő, mintegy 7 ezer tagot tömörítő Robotics and Automation Society-nak. Az Egyesület vezetésében 14 éven át vállalt feladatokat, többek között elnökként is tevékenykedett.

Szakmai közéleti szereplése is kimagasló a Los Angeles-i magyar közösségben, melyek közül érdemes kiemelni fiatalon tartott előadását. 1976 március 28-án a Széchényi Tea programsorozat keretében „a jelent és a jövőt érintő problémák labirintusába” vezette be a hallgatóságot. Az előadásról cikksorozat jelent meg a Californiai Magyarságban 1976 július 2. és augusztus 27. között „Modern technika és a jövő társadalma – Szemelvények Dr. Bejczy Antal kutató tudós 1976. március 28-ai előadásából.”

Bejczy Antal széleskörű mecénás tevékenységének kiemelkedő példája a Petőfi Sándor János vitézének angol nyelvű kiadásának menedzselése és a besnyői Magyarok Nagyasszonya Plébánia-templom felújításának támogatása.

Bejczy Antalnak 6 szabadalmat és több mint 40 újítást köszönhetett az űrkutatás. Emellett 150 tudományos cikk szerzője, 10 szakmai könyv társszerzője, és több tucat tudományos konferencia előadója volt. Tudományos munkásságát számos magas rangú díjjal jutalmazták. Ezek közül is kiemelkedik az IEEE RAS Pioneer in Robotics and Automation Award, az AIAA Space Automation and Robotics Award, IEEE Robotics and Automatics Sociaty Award és a Willard F. Rockwell, Jr. Medal szakmai díjak, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje, a Magyar Örökség díj, illetve Óbudai Egyetem által adományozott Doctor Honoris Causa kitüntető cím.

Hosszú betegséget követően életének 86. évében, 2015. június 25-én Pasadena-ban tért örök nyugovóra Bejczy Antal. Lelki üdvéért július 11-én a Los Angelesben lévő Szent István Templomban tartottak szentmisét. Végső nyughelyére augusztus 27-én a budapesti Szent István Bazilika Altemplomában, a Szent Lipót Teremben lévő családi temetkezési helyen került.

Dr. Gáti József - Dr. Némethy Krisztina
Óbudai Egyetem

Az Óbudai Egyetemen tekinthető meg a Bejczy Antal emlékkiállítás, amely a NASA 2015-ben, Los Angelesben elhunyt, magyar származású vezető kutatójának, a nemzetközi űrkutatás és robotika kiemelkedő személyiségének gazdag életpályáját tárja az érdeklődők elé. Bejczy Antal az atomreaktorok szakértőjeként három évig tanított az egyetemen. 

Nincsenek megjegyzések