Page Nav

HIDE
FALSE
TRUE

Pages

latest

Amerikai-magyar támogatással megjelent Szíki Károly TRIANON-HALÁLBÉKE című könyve

 Részlet a könyvből: DILEMMA nem csak ma Okossághoz úgy juthatunk, ha megismerjük az okságot Dilemmáim TRIANON drámát nem lehet írni, mert a...

 Részlet a könyvből:

DILEMMA

nem csak ma

Okossághoz úgy juthatunk, ha megismerjük az okságot

Dilemmáim

TRIANON drámát nem lehet írni, mert az készen van. Annál jobbat, újabbat írni fölösleges, mert az tökéletes. Minden egyéb csak szánalmas kitaláció, kapituláció: rekonstrukció-kísérlet. A  Hetedik  koporsóval, minden egyéb kísérlettel csak szánalmas próbálkozás. Trianon, a dráma, ami úgy tökéletes, ahogyan van. Vannak fő és mellékszereplői, vannak hatalmas jelenetek, drámai összecsapások és van benne katarzis. Szánalmas ránk nézve, de van.
Örökérvényű dráma. Etalon dráma. Csak fel kell eleveníteni a cselekményeit, sorba rakni és működtetni kell. Ezzel a Trianon-drámával nincs más dolgunk. Komplex és tökéletes.
Megkísérlem a jeleneteket hitvitákba formázni. Hogy mi lett belőle, nem tudom, mert nagyon magába húzott és a harangok nagyon zúgnak a fejemben. Indítványoztam, hogy az aláírás pillanatában a környékünkön 100 harang 100 percen át zúgjon. Húzzátok meg az emigrációban is a harangokat!
Így panaszunkat talán meghallja az Úr.

Annyi hőst és nemzeti vértanút, mint a magyarság, alig mutathat fel még egy nemzet a világon.
Párbeszédekkel, a valós és vélt szereplők gondolataival, világlátásával jellemképeket festek. Minden alaknak egyéni stílusa van. Sokszor emelek ki a romantikus, a nosztalgikus eszköztárból motívumokat, mert szükséges a magyar lélektanhoz mindkettő. Váratlan fordulatokra törekedtem s rövid egységekre, hogy letehető legyen a könyv. A túlfokozott indulatiság szándékos, de nem eltúlzott. Az egészséges figyelemmegtartás eszköz, de valóságból merítve. Mert Trianon nem regény, nem elbeszélés, de nem is melodráma. A  realitás lélektana. Azokról a realitásokról esik szó, amiket a hétköznapok embere csak töredékesen ismer, de a magyar történelem különböző korszakaiban meghatározó sorstragédiánk tragikus elemeként jelen volt, s azt abban a  korszakban hasonló módon élték meg. Ez is elidegeníthetetlen eleme a könyvnek, mert a folytonosság jelen van a történelmünkben.

A Trianon-gyalázatot el nem fogadók, a meghunyászkodásra képtelenek nézetei állnak szemben a feladás-felejtés lélektanával, lelketlenségével. Azokéval, akik sikerorientált fiatal gladiátorok, de visszavonultak, szemben velünk, sokszorosan győztes öregekkel, kik még vagyunk a küzdő mezőn és nem azt valljuk: jobb idegen közegben élni, mint barátok közt meghalni az arénában.
Nem rámenős szélhámosok a szereplőim, nem újgazdagok. Jellemzéseik szándékoltan sablonosak, alakjaim többnyire arctalanok. Az eseményleírások nem igényelték az efféle cizellációt, hiszen a történet egy bűnügyi szálon fut végig, amin erősen ott kell lenni.

A könyv az írónál, Szíki Károlynál megrendelhető

A könyv megjelenését támogatták:
Jackovics Tamás (San Francisco)
Jackovics József (Budapest)
Los Angeles-i Első Magyar Református Egyház
Veszely Ferenc (Kamloops, Kanada)
Szakács Dénes (Miami)
Pál Róza (Bridgeport)
Oroszlány László (Fairfield, USA)
Széles Julianna (Brooklyn és Martfű)
N.Kovács Ferenc és neje, tanáraim (Tiszaföldvár)
Berki Valéria (Miami)
Birta Anna (Daytona)
Magyar Zsolt (Los Angeles)
Molnár Levente (San Francisco)
Katona Zsuzsa és Domi (San Francisco)
Pereházi Miklós (Los Angeles)
Jakabffy Zsolt (Los Angeles)
Soós Antal (Tiszaföldvár)
Tiszaföldvári Könyvtár
Gode Zoltán és a SF-i egyház

Nincsenek megjegyzések