Page Nav

HIDE
FALSE
TRUE

Pages

latest

Hanuka - Karácsony ünnepség a Los Angeles-i Egyesült Magyar Házban

Balról jobbra: James Li, Kiss Erzsike, Richard Dowling, Robert von Wendt, Rosalie von Wendt,  Dánielfy Zsolt, Antal Timea, Földes Tamás, ...

Balról jobbra: James Li, Kiss Erzsike, Richard Dowling, Robert von Wendt, Rosalie von Wendt, 
Dánielfy Zsolt, Antal Timea, Földes Tamás, Neszlényi Judith.
Immár harmadik éve, hogy karácsonyi-hanukai díszbe öltözötten várta a Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház a meghívott vendégeket. Az év végén két világvallásnak is az ünnepét ünneplik a keresztény és zsidó magyar honfitársaink és barátaink.
Idén december 1-én került sor a Magyar Ház által szervezett ünnepi fogadásra, ahol Pereházy Miklós, a Ház elnöke és Steven Geiger, a Nemzetközi Mensch Alapítvány elnöke köszöntötte a vendégeket. A zenés műsor Robert Von Wendt rendezésében Richard Dowling és Neszlényi Judith zongoraművészek, Antal Tímea, Kiss Erzsike, Dánielfy Zsolt, Rosalie Von Wendt, Robert Von Wendt és a Kárpátok Néptáncegyüttes előadásában élvezhették a jelen lévők.

Az esemény vacsorával, süteményvásárral folytatódott és hosszú beszélgetéssel zárult.


Ez úton is kívánunk minden Honfitársunknak boldog Karácsonyt és Hanukát!


Pereházy Miklósnak, a Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház elnökének az eseményen elhangzott beszéde:

Tisztelt Hölgyeim es Uraim, tisztelt vendégeink,

Karácsony napján, december 25-én Jézus Krisztus megszületését ünnepeljük. 325-ben a Konstantin római császár által összehívott, nikaiai zsinaton rendelkeztek arról, hogy emlékezzünk rá. Ez a nap az öröm, a békesség, a család, a gyermekség, valamint az otthon és szülőföld ünnepe legyen.

A szeretet ünnepét keresztény volta ellenére általában a nem keresztény emberek is megünneplik a világ minden táján. A karácsony szó a bolgár kracsun szón keresztül, a keleti keresztény egyház szláv korcun, átlépő szavából került a magyarba. Magyarországon a 13. század óta használják ünnep megnevezésére.

Jézus előtt is létezett már néhány, a karácsony szellemiségéhez hasonló ünnep. Szót kell tehát ejtettünk a pogány eredetű napfordulós Szaturnália ünnepéről – ezt tartják a karácsony ünnep pogány elődjének – E napon az ajándékozás és a házak díszítése is hozzátartozott a többnapos ünnepségsorozathoz. Az ókorban december 25-e a perzsa eredetű Mithrász, a felkelő nap istenének ünnepe volt, aki egyes mítoszok szerint e napon egy sziklából, más mítoszok szerint egy szűztől született.

Először Jézus keresztelését ünnepelték a keleti egyházak, amely január 6-ra esett. A karácsonyi ünnep azonban latin területen a nyugati egyházak által elfogadott időszámítás szerinti 325-höz, s december 25-ikéhez kötődött. Ezért a mai napig a katolikusok és a protestánsok december 25-én, az ortodoxok pedig január 6-án ünnepelnek.

Az idén december 22-én vasárnap este köszönt be a zsidó vallás egyik legkedveltebb történelmi emléknapja, a Hanuka ünnepe. Ezért tehát most nem gyújtunk gyertyát a menórán. Dr Pekarovics Zsuzsa csodálatos virágmenórája azonban kiválóan szimbolizálja a mai nap elvárható misztikumát.

Hanukkah napjátol kezdve nyolc napon át, esténként meggyújtják a 8 + 1 ágú gyertyatartón, a hanukai menórán a színes gyertyákat, minden este eggyel többet, mert „szent dolgokban mindig csak növekedni szabad”. Megajándékozzak egymást, különösen a gyermekeket, s a család együtt tölti az estéket, vacsorával, játékkal, kedves beszélgetéssel.

Ritka esemény a világtörténelemben a győztes szabadságharc, s ez különösen ritka a zsidó világtörténelemben. Nem véletlen, hogy a makkabeus hősök emlékünnepe, a hanuka mindmáig az egyik legkedveltebb, legmeghittebb zsidó ünnep világszerte.

A zsidó ünnepek szinte mind az ősi, bibliai korból erednek, s távoli idők üzenetét hordozzák. Az eltelt évszázadok, évezredek során persze folyamatosan változtak a szokások, a megőrzött lényeg külső megjelenései.

Így a hanukát is a különböző korokban más-más módon ünnepelték meg, Ám ezek a szokások is jól fejezték ki a történelmi kényszer a túlélés, és a fennmaradás elengedhetetlen igényét.

Már i.e. 163 decemberében, egy évvel Jeruzsálem felszabadítása, a Szentély megtisztítása és újjáavatása után törvénybe hozták az örömünnep megülését. (A megtisztított Jeruzsálemi Templom és oltár másodszori avatásának emlékét őrzi az ünnep neve: hanuka.) A Makkabeusok könyvében olvassuk, hogy kiszlév hónap 25-én kivilágították Jeruzsálem városát, vidám öröm és fény hirdette a szabadságharc győzelmét.

A hős vezér, Júda Makkabi, majd testvérei, Jonatán és Simon még sokáig harcoltak az ország függetlenségéért, ám a hanuka minden évben a szabadságra és a hősi küzdelemre emlékeztetett. A felkelés kezdeményezőjének, a modiini ősz papnak, Matitjáhunak mind az öt fia hősi halált halt a zsidó nép szabadságáért (csatában estek el, vagy orvgyilkos merénylet áldozatai lettek), ám a legkisebb fiú, Simon már fejedelmi rangot viselt (héberül nászi), és megalapította a Hasmóneus-dinasztiát.

Amikor felszabadították Jeruzsálemet, s a megtisztított Szentélyben meg akarták gyújtani az örök lámpást, a menórát. ott csupán egy napra való olajat találtak, az új, megszentelt olaj készítése nyolc napig tartott volna. A kis korsó cseppnyi olaja azonban — így szól a talmudi történet — csodálatos módon nyolc napon át égett, amíg azutan új, szentelt olajat tudtak sajtolni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,

A történelmi hagyományok mellett a máról is szólnunk kell. Immáron harmadik évben vált nálunk is hagyománnyá, hogy Hanukkah-Christmas fogadást rendezünk a Los Angeles-i Egyesült Magyar Házban. Vallás - és politikamentes törekvéseink közel száz évre nyúlnak vissza, igy tehát e szándék nyilván az összetartozást igyekszik képviselni a sokféle differenciált gondolatot képviselő magyar honfitársaink, a Los Angeles-i magyar emigráció vonatkozásában.

A karácsony a szeretet ünnepét, míg a Hanukkah a szabadság és a hősiesség emléket hirdeti. Magyar Házi és magyar történelmünket taglaló értékrendünkben a szeretet, a szabadság és a hősiesség nagyon is egynemű, összetartozó fogalmak, a lelki tisztaság fennkölt fogalmai azok.

Mindkét ünnep a kegyelem és a remény korai történelmünk sajátos lenyomata. Nem szabad tehát teret adni annak, hogy együttes vallási és történelmi tradícióinkat bármely vélt újszerűség beárnyékolhassa.

A történelem szigorúan korhoz kötött, ami akkor történt az akkor volt helyes, vagy helytelen mai szemmel vizsgálni a korábbi döntéseket tévutat jelent, relativizálni a történéseket nem lehet.

Vallástörténeti alapértékeink legismertebb megközelítése, hogy a Biblia Ótestamentuma és a Tóra Mózes 5 könyvének azonos sorait jegyzi le, s aki ismeri a kereszténység történetét az tudja, hogy a keresztény vallás így alapvetően a zsidó vallási gyökereket tartalmazza.

A Los Angeles-i független magyar emigráció széleskörű kulturális indíttatású összefogása a ma leginkább kézenfekvő feladata, s a mai napi ünnepi megközelítésünk e magasztos elveknek kíván megfelelni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
1 megjegyzés

  1. https://www.youtube.com/watch?v=XoAA_vCZr9A

    Szeretettel ajánlom megjelent könyvemet. Nyáry Éva

    VálaszTörlés