Page Nav

HIDE
FALSE
TRUE

Pages

latest

PÁLYÁZAT (a magyar kormány támogatása) a diaszpórában élő magyarság szervezetei és a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára

A magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2020. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” e...


A magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2020. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

A pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar közösségek boldogulásának, valamint az anyaországgal fennálló kapcsolataik ápolásának és fejlesztésének előmozdítása. A pályázati kiírás célja továbbá a magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása, fejlesztése és ápolása, valamint a magyar kultúra megőrzése és továbbadása. A kiírás a világ magyarságának összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó tevékenységek megvalósítására szeretne ösztönözni, az e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

A pályázat alapján támogatható tevékenységek

A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, családi, egyházi, cserkész, ifjúsági és sport programok támogatása, így különösen

• magyar történelmi és kulturális örökség ápolásával kapcsolatos programok, kulturális, hagyományőrző és ifjúsági programok, gyermekfoglalkozások, nyári táborok támogatása,
• egyházi és cserkész programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek),
• amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása,
• értékes magyarországi művészeti produkciók befogadásának támogatása, valamint képzőművészeti tevékenységek és kiállítások finanszírozása,
• sportrendezvények támogatása,
• közösségek közötti szakmai kapcsolatok kialakításával és erősítésével kapcsolatos programok támogatása.

Anyanyelvi oktatásra irányuló tevékenységek és hozzá kapcsolódó működési támogatások (hétvégi magyar iskolák, vasárnapi iskolák), így különösen

• oktatási célból terem, helyiség (iroda, raktárhelyiség) bérléséhez való hozzájárulás,
• általános működési költségek (személyi, tárgyi vagy dologi),
• taneszközök (technikai és tárgyi eszközök) beszerzésének támogatása,
• szakmai módszertani segédanyagok és tankönyvek beszerzésének, kiadásának és fejlesztésének támogatása,
• oktatók béréhez való hozzájárulás,
• oktatók utazási költségeihez való hozzájárulás,
• pedagógusok és oktatási szakemberek számára továbbképzések szervezése, azon való részvétel támogatása,
• a magyar érettségire és/vagy nyelvvizsgára való felkészítés támogatása,
• anyanyelvi oktatással kapcsolatos programok szervezéséhez való hozzájárulás,
• a hétvégi magyar iskolák egymás közötti, vagy valamely kárpát-medencei magyar iskolával kialakuló testvérkapcsolatának támogatása,
• tanulmányi utak szervezése, tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása.

A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása, így különösen

• magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó megjelenésének támogatása,
• magyar nyelvű szakmai kiadványok megjelenésének támogatása,
• magyar nyelvű könyvkiadás, kéziratkészítés támogatása.

Civil szervezetek, egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények működése, valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása, így különösen

• működési kiadások (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási és bérlési költségek) támogatása,
• a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások kiegészítő támogatása,
• infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések támogatása.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

A jelen pályázati kiírásra pályázatot nyújthat be a világ bármely részén (kivéve szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, magyarországi és ukrajnai székhelyű szervezeteket, ide nem értve a Kárpátalja megyén kívül működő ukrajnai diaszpóra szervezeteket) a magyar kultúra, az anyanyelv megőrzését célul kitűző

• bejegyzett civil szervezet, melynek alapszabályában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen kiírás céljával, ideértve az intézmény működtetését, fenntartását is,
• egyházi jogi személy

Igényelhető támogatás:

Az igényelhető támogatás mértéke: 500.000 Ft – 2.500.000 Ft közötti támogatási összeg.
A teljes támogatási keretösszeg: 500.000.000 Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás rendelkezésre bocsátása 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.
A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

A pályázat megvalósítási paraméterei

a. Megvalósítási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.
b. A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2019. december 3.
c. Benyújtási határidő: 2020. január 31., 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

További információ a páyázatról >>>

Nincsenek megjegyzések