Page Nav

HIDE
FALSE
TRUE

Pages

latest

Emlékezünk, nem feledünk… Erőss-Csótsits Ágnes verse

(Székely bujdosó éneke) Trianonban összegyültek, egyezkedtek,  Hazánk sorsáról hideg fejjel  Idegen hatalmak, fontolgatón,  sz...


(Székely bujdosó éneke)

Trianonban összegyültek, egyezkedtek, 
Hazánk sorsáról hideg fejjel 
Idegen hatalmak, fontolgatón, 
számítgatva ott döntöttek…
alku tárgyává lett nekik a hazánk…
Nem számított a mi apánk!
Földdarabbá vált egy Ország,
 hisz gazdája vesztes immár…
Földdarab, mi eladható,
Határai mozgathatók…
Milyen jogon ítéltetek?! 
Mit jelentett hazánk nektek?!
Kik voltatok?  feleljetek!...
Magyar népről mit tudtatok?!
Határokat megszabtatok, 
Otthonokat tiportatok…
Hazafikat száműztetek,
Gyermekeik árvák lettek…
Édesapjuk elbujdosott,
Idegenné vált Honában
nyugtot már nem találhatott…
hagyott inkább földet, gunyát, 
szüleinek kis tanyáját,
ifjúsága hű tanuját,
őseinek székelykapus
szerelmetes meghitt  házát…
mind ezt, mindent, 
hőn szeretett ifjúságát…
Bocskor fedte serény talpát,
Míg hamu lepte szíve táját…
Elhunyt, kialudt a lobogó láng,
Haza iránti hűség haldoklott,
Fuldokolt, majd kókadttá  vált…
ősi Haza lassacskán zsugorodott,
elszabdalá az idegen hatalom…
Hogy élhetünk mi itt tovább?
Hol ma idegen szó dirigál?!
Hova levél, másé lettél 
Susogó fenyvesek övezte 
Mámorító léggel telt szerelmünk,
Bölcsőnktől sírunkig kísérő,
Bujdosónak védelmet, 
Hevűlőnek árnyat nyújtó Hargitánk?!...
Idegen szót kell beszélnünk,
Gazdag termő ősi földjeinket
nekünk kell ma megművelnünk…
ám gyömölcsét  idegenek aratják…
Határaink szöges drótok,
Indulni kell, menni muszáj,
Oda, hol a Magyar szó jár…
Utódok ott Magyar dalt zengenek,
Magyar imával esdekelnek…
Ugye vársz Te is bennünket?
Székely fiaidat nem feledhetted…?
Hozzád nekünk meg kell térnünk 
drága kincsünk, Anyaföldünk,
Hazánk csak Te lehetsz Magyarország, 
Halálunkig ott kell élnünk.

Erőss-Csótsits Ágnes
Laguna Woods, California, Május 31,2020. 

Nincsenek megjegyzések