Page Nav

HIDE
FALSE
TRUE

Pages

latest

Hálaadás napja, Advent és Karácsony a Csendes-óceán partján, a Nemzeti Összetartozás Évében - Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem

 A 2020-as esztendőre visszatekintve, valamennyien elmondhatjuk, hogy sok szempontból újat hozott számunkra ez az időszak. Sok kihívást és v...


 A 2020-as esztendőre visszatekintve, valamennyien elmondhatjuk, hogy sok szempontból újat hozott számunkra ez az időszak. Sok kihívást és váratlan fordulatot, rengeteg tanulnivalót jelentett számunkra a járványhelyzet. Ez az az év, amikor a megszokottnál jobban kellett aggódnunk az egészségünk és szeretteink egészsége miatt, sokaknak a karrierje vagy anyagi helyzete került a figyelem középpontjába, és voltak pillanatok, amikor megtapasztalhattuk, hogy a szabadságunk nem magától értetődő. Ám ez az év sok lehetőséget adott a segítségadásra, az összefogásra, és nem utolsósorban egy világméretű digitális ismerkedésre és kapcsolattartásra is. Mindezekből kifolyólag, ez az az év, amikor újragondolhatjuk, hogy mi is a szerepünk, a teendőnk a világban, a társadalomban, és közösségeinkben...

Az internetes kommunikáció lehetőséget adott arra, hogy a Nemzeti Összetartozás jegyében kontinenseken átívelő törekvések valósuljanak meg. Olyan törekvések, amelyeknek köszönhetően a világ magyarsága, mint nemzeti közösség jelenhetett meg számos alkalommal. Trianon 100. évfordulója környékén például, lehetőségünk volt virtuálisan bárkivel együtt lenni a világon, akinek fáj Trianon. Így készült el dél-kaliforniai kezdeményezéssel az Áldott légy nemzetem, áldott légy magyar nemzet címet viselő emlékműsorunk, amelyben magyarok az Amerikai Egyesült Államok különböző államaiból, Kanadából, az anyaországból és a Kárpát-medence elszakított területeiről, tesznek tanúságtételt hazaszeretetükről és arról, hogy egyek vagyunk, összetartozunk. Az összefogás szép példája volt továbbá az Összetartozásunk tüze program, a Nemzeti Összetartozás Fája program és számos videóüzenetes összeállítás.

Egy másik kiemelkedő, immár világra kiterjedt nemzetegyesítő törekvés a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program, amely nemzeti összetartozásunk egyik kedvelt szimbóluma.

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretén belül, a Hálaadás ünnepe környékén érkezett meg hozzánk a Magyarok Kenyere Alapítvány gyönyörű ajándéka, amely egy tarisznya igazán különleges lisztet és parajdi sót tartalmaz. Honnan is e liszt különlegessége? Onnan, hogy Magyarország és a Kárpát-medence legkülönbözőbb magyarlakta településeiről ajánlanak fel a termelők saját termelésű búzát, amelyet egy gyűjtőponton ünnepélyes keretek között összeöntenek, majd az abból őrölt lisztet több mint 80 ezer gyermekhez juttatják el számos egyházi és civil szervezeten keresztül. A program 2011-ben indult el Pécs városából. Egyszerre szimbolizálja a nemzet megmaradása érdekében tett erőfeszítéseket és azt, hogy összetartozunk. A Nemzeti Összetartozás Évében, a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára emlékezve hozták létre a 15 millió búzaszem programot, amelynek köszönhetően, most hozzánk, a diaszpórában élő magyarokhoz is eljutott a Magyarok Kenyere. A Dél-Kaliforniai Magyar Örökség Alapítvány nevében hálás köszönetünket fejezzük ki a szervezőknek, valamint Magyarország washingtoni nagykövetségének a díszcsomag továbbításáért az Alapítvány részére.  


A világ magyarságát jelképező egy kilogrammnyi lisztet - amely ilyen messze eljutott - a tarisznyához mellékelt hét kistarisznyába osztottuk, amelyet szeretettel küldtünk tovább, adtam tovább a szomszédos magyar közösségeknek, hogy minél többen részesüljenek belőle és ezáltal is érezzék: egyek vagyunk, összetartozunk.

Úgy éreztem, hogy a liszt szétosztása egy jó lehetőség arra, hogy köszönetünket és elismerésünket fejezzük ki a szomszédságunkban működő magyar szervezeteknek, és azon szervezeteknek, akikhez a közelmúltban végzett munkánk során számos közös élmény fűz. 


Sok kedves kulturális élmény fűz Nt. Tóth Viktor református lelkipásztorhoz, aki idén októberben kezdte el szolgálatát a San Francisco-t és környékét szolgáló Magyar Református Egyháznál. Jó volt találkozni lelkész úrral itt Los Angeles-ben a Hálaadás ünnepe alkalmával. Szeretettel osztottam meg vele és közösségével - ahol szintén van pár jó barát - a legelső 15 millió magyart jelképező kistarisznya lisztet, hogy ezáltal is érezzék: egyek vagyunk, összetartozunk.


Az Orange County Magyarok szervezete egy különös helyet foglal el szívemben. Orange County-ban élek és nagyon sok magyar barátom van itt. Szoros baráti szálak és sok kedves emlék fűz az Orange County Magyarok vezetőihez, ma már csak néhai Dr. Ruzicska Kastély Judithoz és Dr. Csonka Dorottyához. Személyüket tisztelet, munkájukat elismerés illeti. A második kistarisznya liszt méltó helyre került az Orange County Magyaroknál. A Magyarok Kenyerét a szervezet hűséges tagja és támogatója, valamennyiünk jó barátja, Kovács Marianna sütötte meg, aki olyan lelkesen és odaadóan készült a kenyérsütésre, hogy három szép kenyér lett belőle. Köszönöm a szíves vendéglátást Mariannának és férjének Dr. Kovács Gábornak, valamint Dr. Csonka Dorottyának és Bor Zsoltnak, akiknél a második és harmadik kenyeret sütöttük meg szűk baráti társaságban. Betegsége miatt Dr. Ruzicska Kastély Judith nem lehetett velünk, aki azóta visszaadta lelkét teremtőjének, hatalmas űrt hagyva maga után. A magyar kultúra tisztelője és pártolója volt, komoly értékrenddel rendelkező igazi példakép. Emléke szívünkben örökké élni fog.Jó volt Advent harmadik vasárnapján régi és új barátokkal, ismerősökkel találkozni a Los Angeles-i Első Református Egyháznál; egyesekkel személyesen, másokkal virtuálisan. Béke és szeretet sugárzott a légkörből és a jelenlévőkből, amit nagyon jó volt megtapasztalni. Az egyház tagjaival számos alkalommal léptünk fel a Szoboszlai Színház előadásain és dolgoztunk együtt számos nemzeti ünnepi megemlékezésen a Los Angeles-i Egyesült Magyar Házban. Szeretettel vittem el nekik a harmadik kistarisznya lisztet, amelyet Garai Tünde főgondnok asszony és Nt. Bátori Zoltán református lelkipásztor vettek át, Mátté Éva pedig az érett kovászt vette gondviselésbe. A 15 millió magyart jelképező lisztből a gyülekezet karácsonyi úrvacsora osztására sütötték meg a Magyarok Kenyerét.Ki ne ismerné itt Kaliforniában és környékén a Los Angeles-i Kárpátok Néptáncegyüttest? Részt vesznek a legtöbb magyar fesztiválon, színházi előadásainkon, nemzeti ünnepeinken, stb. Az együttes idén ünnepelte fennállásának 55-ik évfordulóját, tagjaihoz valamennyiünket jó barátság és sok szép emlék fűz. Varsányi Csaba és Betty több mint húsz éve oszlopos tagja a Kárpátoknak; jelenleg, Csaba a Kárpátok Néptáncegyüttes elnöki tisztségét tölti be, fókuszálva a fiatalabb generációk néptáncoktatására. A negyedik kistarisznya liszt őket illette, amelynek hozzáadásával el is készült Advent harmadik vasárnapján a Magyarok Kenyere az együttes számára.


Aranyvasárnap az Ontarioi Független Magyar Református Egyháznál.

Egy igazán szép kincse ez a templom a dél-kaliforniai magyarságnak; aki ide betér, feltöltődve, szép élményekkel távozik. Advent negyedik vasárnapján, néhány nappal Jézus születésének napja előtt sem volt ez másképp. Meghitt volt a hangulat, amelyhez hozzájárult az istentisztelet, az adventi gyertyák fénye, a karácsonyfa, valamint az igen szépen kivitelezett betlehemes. Jó volt a sok ismerős és baráti arcot látni, és voltak sokan, akik interneten hallgatták az istentiszteletet.

Szép élmény volt itt lenni idén januárban is Ft. Szabó Sándor református lelkipásztor, az Amerikai Magyar Református Egyház tiszteletbeli püspökének harminc éves szolgálati ünnepségén. Számos farsangi, szüreti és szilveszteri bálra jött itt össze az elmúlt években a szélesebb körű dél-kaliforniai magyarság. A sok szép élményre emlékezve, szeretettel vittem el az ontarioi egyházközösséghez az ötödik kistarisznya lisztet, amelynek hozzáadásával a karácsonyi úrvacsorára készítették el a Magyarok Kenyerét. A kenyér megsütésére Szabó Zsóka főtisztelendő asszony vállalkozott, akinek szintén sok mindent köszönhet a közösség és akinek dekorációi, kulináris képességei és esztétikai ízlése sokunkat kápráztatott el és örvendeztetett meg az évek során.
Az Amerikai Magyar Református Egyház főgondnokával, Demeter Zsolttal, számos alkalommal volt szerencsénk találkozni itt Kaliforniában. Hazaszeretete példaértékű, amely verseiből, írásaiból és szavalataiból is érezhető. Élmény volt főgondnok úrral dolgozni a Trianon 100. évfordulója alkalmával készült emlékműsorunk kapcsán, sokan hallhatták, láthatták az Áldott légy Nemzetem, áldott légy Magyar Nemzet! című összeállításunkban.

A hatodik kistarisznyát postán küldtük szeretettel Főgondnok úrnak és gyülekezetének (Phoenixi Magyar Református Egyház), amelynek hozzáadásával Advent harmadik vasárnapjára el is készült a Magyarok Kenyere az aranyvasárnapi úrvacsoraosztásra. Az aranyvasárnapi istentiszteleten igét hirdetett és úrvacsorát osztott Nt. Ágoston-Palkó Attila missziós református lelkipásztor. A liszt és a parajdi só felét megtartották egy másik különleges alkalomra, amiről a későbbiekben fognak beszámolni.  


A hetedik kistarisznya családban maradt, ugyanis a Szoboszlai Sándor Dél-Kaliforniai Magyar Színház részére sütöttük meg a liszt hozzáadásával a Magyarok Kenyerét. A kenyeret Szoboszlai Sándor elnök és hitvese Schaffer Anikó vezető tisztségviselő társaságában terveztük megsütni, a sors azonban másképp rendelkezett… Lélekben ott volt velünk Sanyi bácsi is, immár az égi színpadról… Reméljük, a járványhelyzet elmúltával 2021-ben sikerül bemutatni a sokak által már nagyon várt Magyar Virtus című előadásunkat, melyet a trianoni békediktátum centenáriumi évfordulójának környékén terveztünk bemutatni.A kistarisznyák elfogytak, de a cserkészbarátainkról sem feledkezhettünk meg, hisz hozzájuk is sok kedves emlék fűz az elmúlt évek során. Számos alkalommal ünnepeltük közösen nemzeti ünnepeinket, részei voltak színházi előadásainknak, és felejthetetlenek az évről-évre általuk megrendezett cserkészbálok, amelyeken valamennyien fontosnak tartottuk mint támogatók is részt venni, ezzel is kifejezve elismerésünket a magyar szó megtartása érdekében végzett munkájuk iránt. 

A 15 millió magyart jelképező liszt hozzáadásával kovász is készült, amely szaporítással mind magában hordozza a 15 millió búzaszemet. Ebből a kovászból adtam szeretettel Balogh-Sipos Évának, az Árpádházi Boldog Erzsébet 8-as számú leánycsapat parancsnokának, aki a kovász hozzáadásával készítette el a Magyarok Kenyerét a 8-as és a 48-as Los Angeles-i cserkészcsapatok számára. 


A kovász felhasználásával a Dél-Kaliforniai Magyar Örökség Alapítvány részére is sütöttünk néhány kenyeret, amelyek szétosztásával a szomszédságunkban élő idősebb magyar embereket igyekeztünk megörvendeztetni karácsony környékén.


A kovászt azóta is érlelem, gondozom, amelyet szívesen adok tovább olyan szomszédos magyar szervezeteknek, akik szeretnének még csatlakozni a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem programhoz.

Élmény volt megtapasztalni azt a lelkesedést, boldogságot és örömöt, amit egy maréknyi liszt volt képes honfitársaink életébe vinni; azt a tiszteletet és alázatot, amivel a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programot valamennyien fogadták, hisz minden magyar szervezet és minden igaz magyar számára fontos, hogy a Nemzet részeként kezeljék őket és tekintsenek rájuk. Fontos, hogy érezzék, hogy számítanak és hogy nemzetformáló munkájuknak értelme van oly távol az Óhazától, valahol a Csendes-óceán közelében. Fontos, hogy érezzék, hogy ők is reményt keltő zöld levelei a nagy fa lombjának, melyek ugyanazokból a gyökerekből táplálkoznak.

Az Áldott légy nemzetem áldott légy magyar nemzet! emlékműsor logója
A közös tarisznyából szétosztott egy-egy maréknyi liszt üzenete, hogy a varázslat a kis dolgokban rejlik. Egy apróság is szebbé, nagyszerűbbé teheti életünket, erőt adhat a folytatáshoz és az újrakezdéshez. 

Legyünk hát segítőkészek, megértőek, összetartóak a mindennapokban, mert ez 2020 igazi üzenete.

Antal Tímea,
a Dél-Kaliforniai Magyar Örökség Alapítvány elnöke
a Szoboszlai Sándor Dél-Kaliforniai Magyar Színház művészeti igazgatója


Főszervező:
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (jogtulajdonos)
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Magyarok Kenyere AlapítványNincsenek megjegyzések