Page Nav

HIDE
FALSE
TRUE

Pages

latest

1848-as ünnepségek, megemlékezések Kaliforniában

 Az amerikai magyarok közösségi életét továbbra is meghatározza a járványhelyzet. A szigorítások kezdenek enyhülni, a helyi közösségek kezde...


 Az amerikai magyarok közösségi életét továbbra is meghatározza a járványhelyzet. A szigorítások kezdenek enyhülni, a helyi közösségek kezdenek újraéledni, de a virtuális találkozók a meghatározók jelenleg. Ennek a javuló, de még mindig nehéz közösségi helyzetnek a hátterében tartották meg az amerikai magyar közösségek az 1848-as forradalom és szabadságharc március 15-ei évfordulójának az ünnepségeit.

1848. március 15. - Virtuális megemlékezés - Zoom találkozó Antal Tímea szervezésében


Talán a legnagyobb virtuális megemlékezést Antal Tímea, a Dél-Kaliforniai Magyar Örökség Alapítvány elnöke szervezte. A találkozón Magyarországról, és Kalifornia különböző városaiból csatlakoztak résztvevők. 


A közel három órás megemlékezésen visszaemlékezések, versek, énekek hangoztak el profi színészektől, de a műsorban részt vettek magyar származású kisgyerekek is. 

Ünnepi megemlékezés a Los Angeles-i Első Magyar Református Egyháznál


A 96 éves gyülekezet már egy éve videokonferencia segítségével tartotta az istentiszteleteket. A hátrányból előnyt kovácsolva az istentiszteletek rendszeres, aktív résztvevőivé váltak távoli helyekről is magyar honfitársaink. A járvány enyhülésével a templomban tartott istentiszteletek is visszatértek a régi kerékvágásba, de a gyülekezet megtartotta a virtuális forma előnyeit is. Az egyház 1848-as ünnepségét is a templom magyarországi barátai tették teljessé. Szíki Károly színművész, és Pázmándy László költő Magyarországról mondott verseket az ünnepségen, kiegészítve a templom énekkarát.

A műsor visszanézhető a templom YouTube csatornáján:

San Diego-i Magyar Ház virtuális megemlékezése

Idén, a Korona vírus járvány miatt, virtuális megemlékezést szervezett az 1848-as forradalomról és szabadságharcról a San Diegó-i Magyar Ház a Magyar Iskola diákjainak és tanárainak közreműködésével. A műsor megtekinthető YouTube videón:

A Los Angeles-i cserkészcsapatok ünnepi megemlékezése


A Los Angeles-i cserkészcsapatok szervezésében a Szent István római katolikus templom udvarán tartott nemzeti ünnepi megemlékezést a magyar közösség. Az 1848-as forradalom 173. évfordulóján Oriold Alpár körzeti csapatparancsnok mondott köszöntőt, majd Széles Tamás főkonzul ünnepi beszédet. Ezt követően a cserkészek műsora következett, majd a megjelent magyar szervezetek, egyházak és cserkészek képviselői - a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is - a Szent István szobor előtt helyezték el az emlékezés koszorúit.


Az ünnepség keretében Széles Tamás főkonzul átadta a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést Kass Pálnak, a 8-as számú Julianus Barát cserkészcsapat parancsnokának.


Széles Tamás nagykövet, Los Angeles-i főkonzul ünnepi beszéde olvasható a Főkonzulátus Facebook beszámolójában

San Francisco környéki magyar szervezetek ünnepi műsora

A San Francisco környéki magyar szervezetek a Woodside Priory magyar katolikus misszió szervezésében állítottak össze ünnepi műsort:

Pereházy Miklósnak, a Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház elnökének ünnepi köszöntője 

Tisztelt Honfitársaink,

Tisztelettel köszöntöm minden Magyar Honfitársamat az 1848/49 forradalom es szabadságharc 173. Évfordulóján.

Még mindig kötve vagyunk a vírus helyzetből adódó előírásokhoz, azonban Igazgatótanácsunk fontosnak tartja megemlékezni e jeles, nemzetünket példaérteken egyesítő ünnepünkről, 1848. március 15.-ről.

 Szabadság, egyenlőség, testvériség. 

Liberte Egalite Fraternite ezek az 1789-es francia forradalom jelszavai voltak. E gyönyörű jelszavakkal indult az 1848-as magyar forradalom, amely vértelen győzelmével pregnánsan bizonyította be, hogy a lelkekben megfogantak a hármas jelszóban sűrített eszmények, s talán megvalósulhat az a néptestvériség is, amelyet a forradalom lánglelkű költője Petőfi Sándor egyetlen szóban összegzett: 

Világszabadság!

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történelmének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve volt, hiszen társadalmi reformjaival megindítja a feudalizmust követő polgári átalakulást.

Forradalmunk szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül azonban lényegében egyedül jutott el a sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Habsburg-ház csak az Orosz Birodalom katonai beavatkozásával tudott győzedelmeskedni. Az 1848–49-es szabadságharc a magyar nemzet történetének talán legismertebb háborús konfliktusa.

1848 március 15.-én ezen a friss tavaszi napon akkori fiataljaink örökéletű ünnepünket hívták életre, amelyet magyarságunk immáron 173 éve ünnepel.

Ez a nap a magyar hon szabadságának napja, de Március 15.-e nekünk magyaroknak, fiataljaink és igazságszeretetünk ünneplésének napja is .

Március 15-e attól a legszebb, hogy független minden pártoskodástól, vallástól és politikától.

 Március 15. tehát valamennyiünké, talán éppen ezért is legkedvesebb ünnepe Házunknak, a Los Angeles-i Egyesült Magyar Háznak is.

a gondolatok folytatása >>>

Kossuth nyomában, avagy Március Idusán… A Los Angelesben élő Erőss-Csótsits Ágnes verse


Nincsenek megjegyzések